Borgere kommer i klemme, hvis kommunens folk ikke samarbejder

Det kræver samarbejde på tværs af kommunens afdelinger, når borgere med langvarigt rygbesvær skal hjælpes. Borgerne føler, at de falder ”mellem to stole”, når en kommune både skal håndtere deres ryglidelse og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en af de tydelige konklusioner på det tre-årige forskningsprojekt ”MIN RYG”.

Dato: 11.01.2023 - Forfatter: Winnie Laursen

Citaterne fra borgere i Svendborg Kommune med rygproblemer giver et billede på, hvordan det er både at være klient på jobcenteret og i kommunens træningsafdeling. 

Et udsagn lyder:

”Bare det at man får alle de mails, man skal forholde sig til, samtidig med at man faktisk har mega ondt…”

En anden borger siger:

”Jeg har ikke opfattelsen af, at nogen snakker sammen”.

Frustrerede og stressede

Udsagnene er taget fra interviews, der er lavet med 22 borgere med længerevarende rygsmerter, og de indgår som en del af forskningsindsatsen ”Min ryg”, som UCL, Svendborg Kommune og SDU netop har afsluttet. Docent fra UCL Tina Junge har stået i spidsen for projektet.

- Jeg synes, det viser borgere, der er i klemme imellem kommunale afdelinger, som ikke får talt sammen, og det gør desværre, at mange mennesker ender med at blive både frustrede og stressede af de forløb. Og den udfordring er Svendborg Kommune ikke ene om at have, siger docent Tina Junge.

Hvert år henvises cirka 210 borgere med rygbesvær til genoptræning i træningsafdelingen i Svendborg Kommune. 40 procent af de henviste borgere er samtidig i forløb i Jobcenteret. Og det er netop for at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for dem, at der er blevet gransket i, hvordan medarbejdere fra de to forskellige kommunale forvaltninger kan blive bedre til at samarbejde.

Virkelig forvirrende at finde rundt 

- Før det her forløb kunne vi nemt tale forbi hinanden. I dag har vi et helt andet kendskab til hinandens forskellige lovgivninger og arbejdsvilkår, siger Dorte Bak Jensen, der er jobrådgiver ved Svendborg Kommune, og som med egne ord er "blevet helt grebet" af alle de perspektiver, der ligger i at kende hinandens fagområder. 

Fra indledende undersøgelser var det tydeligt, at kommunens sygedagpengeafdeling og træningsafdelingens ortopædiske team fungerede såkaldt ”silo-opdelt”. Og borgerne oplevede, at de selv skulle viderebringe information fra den ene afdeling til den anden.

Michael Rasmussen, der i 2020 var sygemeldt i 8 måneder med en betændelse i rygsøljen, er en af dem, der fik sådan et forløb. 

- Jeg skulle selv med min arbejdsgiver finde rundt i regler og afdelinger. Det var virkelig forvirrrede, samtidig med at jeg var dopet med medicin mod smerter, siger han og roser Svendborg Kommune for at tage fat om problemet.

Samarbejde trods forskellige logikker 

At der er modsætning imellem de opgaver, de to afdelinger står overfor, er ikke nogen hemmelighed. De arbejder med forskellige lovgivninger og logikker.

Eksempelvis er det i sygedagpengeafdelingen et vilkår, at borgere som hovedregel højst kan få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9 måneders periode, derfor har medarbejderne her til opgave at tilskynde borgerne til at komme tilbage på arbejde.

I træningsafdelingen derimod er fokus rettet imod, hvordan mennesker med smerter lærer at håndtere de nye livsvilkår, og der er en erkendelse af, at rehabilitering tager tid.  

– Selv med to så modstridende logikker har vores projekt vist, at det er muligt at samarbejde. Eksempelvis kan sygedagpengeperioden forlænges, hvis træningsafdelingen skønner, at der er et behov, men det kræver at fysioterapeuten er med ind over. Og så er vi tilbage ved samarbejdet, siger projektleder Tina Junge.

Det hjælper at kende hinanden

I projektet "Min Ryg" har forskere og medarbejdere i fællesskab forsøgt at bygge bro mellem afdelingerne med såkaldte "mikroændringer". Altså ikke store organisatoriske omkalfatringer, men med eksempelvis "Vi deler viden-møder" fire gange årligt, der gør, at medarbejere holder linjen til hinanden "varm".  

Også et nyt samarbejde med udgangspunkt i pointerne fra "Min Ryg"-projektet er netop sat i søen.  

Det hedder "Kvinde på vej", og er rettet mod stressramte kvinder - kommunen har allerede et tilbud til mænd.

- Det er et 14 ugers kursus, hvor kvinderne skal opleve en klar rød tråd og en professionel koordinering, så de kan komme tilbage til en god hverdag ovenpå et stressforløb, siger Lene Bruun Kaysen, fysioterapeut ved Træningsafdelingen i Svendborg Kommune.

Hold nu fast 

UCL følger i 2023 op på forskningsprojektet med en række spørgeskemaer blandt borgerne.

Og fra Michael Rasmussen, der efter sin sygemelding er tilbage på fuld tid som områdeleder i en stor detailkæde, lyder der en klar opfordring til  medarbejdere og ledere i Svendborg Kommune og deres ambitioner om tæt samarbejde: 

- Hold nu fast og slip ikke om et halvt år, siger han med et stort smil.