Fremtidens digitale købmænd kickstarter efteråret med entreprenant introforløb

De nye studerende på overbygningsuddannelsen i e-handel er kun en lille måned inde i deres første semester, men allerede nu har de været igennem et udfordrende projektforløb, hvor de har fået testet deres forretningsforståelse, digitale kompetencer og samarbejdsevner.

Dato: 25.09.2020 - Forfatter: Mark Lodberg

10 hvide t-shirts. Det har været omdrejningspunktet for de nye studerende på overbygningsuddannelsen i e-handel i løbet af de seneste 3 uger, hvor de har testet deres evner ud i digitalt købmandskab.

Sammen med deres medstuderende har de i mindre grupper fået stillet opgaven at sælge 10 hvide t-shirts på en online webshop, som de selv har skulle bygge, markedsføre og målrette en bestemt målgruppe. Og de studerende har derudover selv designet og trykt billedet på deres t-shirt i Fablab.

Torsdag eftermiddag kulminerede de 3 ugers hårde arbejde, da grupperne i løbet af eftermiddagen skiftedes til at præsentere deres projekter til de andre studerende og holdet af undervisere på uddannelsen. Ord som paid media, organisk trafik og målgruppeanalyser fløj gennem luften, mens grupperne præsenterede deres projekter foran store stande fyldt med farverige plancher, forretningsplaner, merchandise og ikke mindst et eksemplar af deres t-shirt.

Forretningsidéerne var meget forskellige og mens nogle målrettede deres salg mod børn, tog andre fat i aktuelle emner som COVID-19 og den nye samtykkelov.

Det handler om real life learning

Idéen med projektforløbet er at kaste de nye studerende i gryden og give dem en smagsprøve på, hvordan det er at arbejde med en rigtig webshop og et rigtigt produkt, fortæller Sine Larsen, der er en af underviserne bag projektet og til dagligt underviser på uddannelsen i e-handel.

- Det store formål med forløbet er at give de studerende chancen for at få fingrene i kagedejen med det samme. De prøver nogle ting af, de får nogle erfaringer, som vi kan referere tilbage til i undervisningen. Det er real life learning.

En blandet gruppe med forskellige baggrunde

Forløbet fungerer samtidig også som et slags brobygningsforløb. De studerende, der lander på uddannelsen i e-handel, kommer nemlig med meget forskellige baggrunde.

Nogle kommer direkte fra UCL’s egne erhvervsakademiuddannelser, andre kommer fra erhvervsakademier i Jylland og på Sjælland, mens en tredje gruppe har været ude at arbejde i flere år.

Og konceptet fungerer. Det mener to af de studerende, der har været med i projektet.

- Jeg synes, at det har været et fedt projekt. Vi har skulle engagere os fra starten og gå benhårdt på fra starten. Vi har brugt mange af de værktøjer, som vi har med fra vores tidligere uddannelser, fx til at bygge en hjemmeside og markedsføre den. Det har været enormt lærerigt, siger Henry Hardarson, der kommer fra uddannelsen markedsføringsøkonom.

Samtidig giver projektet de studerende en mulighed for øve sig i at samarbejde og lære hinanden at kende.

- Vi kender jo ikke hinanden endnu, så det har også handlet om at lære hinandens individuelle styrker og kompetencer at kende. Hvordan agerer man fx når man er presset, det er en god øvelse. Nu kommer jeg selv fra serviceøkonom, hvor mange af casene er fiktive, men det her er real, og det er fedt, siger Andreas Nielsen, der kommer fra uddannelsen serviceøkonom.

Klæder de studerende på til et fremtidigt arbejdsliv

En vigtig pointe med projektet er samtidig at træne de studerende i en række af de kompetencer, som deres fremtidige arbejdsgivere efterspørger, fortæller Sine Larsen.

- Vi ved, at de virksomheder som skal aftage vores færdiguddannede dimittender, gerne ser, at de har prøvet nogle ting af på uddannelsen. De har prøvet at beregne moms, de ved, hvad det betyder, når de køber forkert ind og de får pludseligt øjnene op for, at tingene ikke sælger sig selv.