Multimediedesignere udvikler historisk app til Fyns Militærhistoriske Museum

Studerende på uddannelsen i multimediedesigner har udviklet en ny app, der skal gøre 5.- 8. klasseselever klogere på Odenses historie.

Dato: 14.04.2021

Trods coronanedlukning har både studerende og undervisere haft et travlt år på multimediedesigneruddannelsen (MMD). Tiden er bl.a. blevet brugt på udviklingen af en ny app i samarbejde med Fyns Militærhistoriske Museum, der skal levendegøre Odenses historie for folkeskoleelever i 5. - 8. klasse. 

Initiativtagerne til projektet, Henrik Møhl og Per Christian Andersen, har bl.a. fået støtte fra Odense Kommunes projekt Åben Skole.

Interaktiv app der får de unge op på jernhesten

Opgaven bestod i, at de studerende skulle udvikle en digital løsning, det vil sige en app til smartphones og tablets, som skulle guide brugerne på en historisk cykeltur gennem Odense og Odenses historie. Den primære målgruppe for app'en er undervisere og elever fra skoleklasser i 5-8. klasse.

Med udgangspunkt i museet på Sdr. Boulevard i Odense er konceptet at elever og lærere cykler rundt til ni historiske destinationer, der alle på hver deres måde har en meget dramatisk forbindelse til den tyske besættelse fra 1940 til 1945. Eksempelvis indgår stedet for det tidligere Odins Tårn ved Bolbro Bakke.

På appen er stederne beskrevet i både billeder, tekst, video og quiz. Desuden modtager læreren et manus med detaljer om fortællingerne i forbindelse med bestilling af turen.

Derved understøtter appen og de studerendes arbejde den herskende filosofi om, at historien læres bedst ved at blive oplevet sanseligt og konkret, ved at man er tilstede, hvor de historiske begivenheder fandt sted.

Hvordan foregik projektet?

Arbejdet med Milmus tog sit afsæt i et projekt på 2.semester i modulet Digitale brugergrænseflader på Multimediedesigner uddannelsen. Her skulle de studerende i grupper give deres bud på, hvordan denne app kunne udformes.

De udvalgte elementer fra tre forskellige løsninger, og en fra hver af de tre grupper blev tilbudt at indgå i arbejdsgruppen. I forhold til opsætningen i programmet Wordpress, blev en studerende fra 3.semester inddraget.

De studerende fra hele holdet på 2.semester arbejdede med opgaven i ca. 6 uger i perioden august-september 2020. Derefter arbejdede en gruppe på 4 studerende med at udarbejde en færdig løsning fra medio november 2020, der blev afsluttet her i februar 2021.

Positive reaktioner og gode erfaringer

“Kunderne” Henrik og Per fra Milmus fik mange forskellige bud på løsningsforslag. De var meget begejstrede og så mange potentialer i de studerendes første runde af prototype-forslag.

Derfra ønskede de at fortsætte samarbejdet med en mindre gruppe, der kunne producere en implementerbar løsning ud fra første rundes forslag og idébank til koncept, indhold, form, udtryk og funktionalitet og ikke mindst læringsmæssige aspekter.

Per fra Milmus glæder sig:

- Nu skal vi i felten med de første klasser - så bliver det spændende at se, om quiz-delen fungerer som tænkt.

- Det har hele vejen igennem været en positiv oplevelse og gode, engagerede studerende, så vi er svært tilfredse. Og jo, når vi lige har høstet lidt erfaringer, kan vi sagtens forestille os at have praktikanter igen, fortæller Per Christian Andersen fra Milmus.

De involverede underviserne er også begejstrede for samarbejdet, det færdige resultat og ikke mindst de studerendes indsats.

Underviserne Karen Malene Andreasen, Kristin Utne og Thomas Jessen fortæller her:

- projektet viser, at de studerende opnår læring gennem erhvervsrelevant og praksisnære opgaver. Det er netop disse læringsaktiviteter, som vi på MMD tilstræber, da udbyttet for alle parter er højt, herunder fordi motivationen fra de studerende er høj.

De videre perspektiver

I et videre perspektiv viser projektet, at der for historiefaget og den lokalhistoriske formidling kan være nogle læringsmæssige potentialer og gevinster, som udfoldes ved at studerende og undervisere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole medvirker til at der bliver sat digital “strøm” til nogle af de dramatiske fortællinger fra fortiden.

Endvidere viser projektet, at der i et turisme- og markedsføringsperspektiv er et vækstpotentiale for at skabe “on location” attraktioner ved at (gen)bruge og skræddersy lokale historier eller mikrofortællinger, som råstof i nye digitale formater.

Historien er et område, der indgår i flere uddannelser i UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole. Med overskriften “Historien som vækstmotor” arbejder både undervisere og studerende med forskning og udvikling af nye produkter til både turismeindustri og historieformidling. Hvad fortæller de små historier om begivenheder i lokalområdet, og hvorledes har fortiden sat sit præg på nutiden?

- Det betyder meget, at vi kan få mulighed for at udvikle konkrete tiltag sammen med aktørerne. Dem der “bruger” historien i deres arbejde, og som skal ansætte vores studerende i fremtiden, siger lektor Claus Koch fra UCL.

God omtale

Samarbejdet med MilMus har skabt meget positiv opmærksomhed om  multimediedesigneruddannelsen og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og er senest omtalt i den lokale presse med en artikel i Fyens Stifttidende d. 8 april 2021.

Læs mere om Fyns Militærhistoriske Museum her