Stor interesse for ny uddannelse i e-handel

Det fynske erhvervsliv efterspørger kompetencer, der kan sikre dem andel i den store vækst inden for e-handel. Ny uddannelse skal være en del af løsningen.

Dato: 19.09.2019 - Forfatter: Dennis Teilmann Maigaard

Først lidt tal.

133.5 milliarder kroner. Så mange penge handlede danskerne for online i 2018. En stigning på 23 procent siden 2017 ifølge DIBS’s årlige e-handelsrapport.

En ny professionsbachelor i E-handel, udarbejdet i samarbejde med branchen, er sat i søen for at sikre, at danske virksomheder får del i det globale økonomiske opsving inden for handel med varer online.

De 40 studerende bliver over det næste halvandet år udstyret med de kompetencer og værktøjer, der skal til at vinde kampen om forbrugernes opmærksomhed på internettet.

En bred digital værktøjskasse

Når man som virksomhed skal begå sig på markdet for e-handel, er paletten af værktøjer mange. Design af kunderejser, dataanalyse og indsigt i de e-handelsteknologier, der driver væksten, er afgørende for at kunne begå sig i markedet.

Over de kommende 18 måneder vil de studerende ved Pba. i E-handel få hands-on erfaring med at designe, implentere og drive e-handelsprojekter fra start til slut.

Denne projektbaserede tilgang - kombineret med en omfattende mængde virksomhedspraktik - sikrer, at de studerende hurtigt kan omsætte deres digitale viden i praksis.

Stor interesse fra omverdenen

Siden de første spæde stik til uddannelsen blev taget, har der været stor interesse fra det fynske erhvervsliv i at bidrage med alt fra projekter til praktikpladser.

På uddannelsen veksler de studerende løbende mellem praktik i virksomheder og undervisning, så de i løbet af en uge kan have 3 dage i en virksomhed og to dage på skolebænken.

Denne vekslen mellem teori og praksis er tilrettelagt med det mål, at der aldrig skal være langt fra klasselokale til virkelighed. Det sikrer, at både studerende og virksomheder får maksimalt udbytte af uddannelsessamarbejdet.

Læs mere om professionbacheloren i E-handel.