Jordbrugsdimittender vinder priser for deres afgangsprojekt

Hvad har rævehaler, andemad og te-skove til fælles? En hel del, faktisk! I hvert fald, hvis man spørger 3 af de nyligt udklækkede dimittender på UCL’s professionsbacheloruddannelse i Jordbrug, der alle har vundet priser for deres afgangsprojekter om netop de 3 emner.

Dato: 06.04.2021 - Forfatter: Mark Lodberg

De 3 nyligt udklækkede dimittender Rasmus Storck, Stephanie Jakobsen og Peter Pedersen fra professionsbacheloruddannelsen i Jordbrug på UCL udgjorde 3 af i alt 7 vindere fra hele landet, da den faglige organisation for Jordbrugsteknologer i Danmark (JID) uddelte priser for årets bedste afgangsprojekter.

Projekterne blev bl.a. bedømt på deres emnevalg, mod til at tænke kreativt og vilje til at udfordre den eksisterende teori på området. Og fælles for alle vinderprojekterne er, at de alle sætter den grønne dagsorden forrest.

Hør om vinderprojekterne i podcastformat

Du kan høre mere om de 3 vinderprojekter i en podcast lavet af JID nedenfor:

Rasmus Storck: ”Strategi mod herbicid resistent agerrævehale” (3:40 inde i podcasten)

Peter H. Pedersen: ”Andemadsproduktion i plantelaguner. En bioøkonomisk tilgang til vandrensning på danske dambrug” (9:40 inde i podcasten)

Stephanie Stobberup Jakobsen: "Te-skovhaven"

Fakta om PBA i Jordbrug

Professionsbachelor i Jordbrug er en top up-uddannelse, som kan læses i forlængelse af erhvervsakademiuddannelsen som jordbrugsteknolog. Uddannelsen tager 1½ år at gennemføre og som studerende kan man undervejs specialisere sig i retningerne: planter, husdyr, økonomi og natur/miljø.

Læs mere om uddannelsen her