Kompetenceudvikling skal fremme grøn omstilling i virksomheder

Projektet ”Kickstart til grøn omstilling” skal sikre målrettet kompetenceudvikling til grøn omstilling i syddanske virksomheder.

Dato: 02.02.2022 - Forfatter: Kasper Duus

Grøn omstilling er et tidens buzzwords, men når de flotte ord og luftige målsætninger skal blive til virkelighed ude i virksomhederne, er medarbejdernes kompetencer afgørende. Og dermed er efteruddannelse og kompetenceudvikling med grøn omstilling som sigte et nøglepunkt.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Erhvervsakademi SydVest er gået sammen om projektet ”Kompetencegivende uddannelsespakker – Kickstart til grøn omstilling”, som skal udvikle uddannelsespakker målrettet til medarbejdere i virksomheder, som arbejder med grøn omstilling. SDU indgår også i samarbejdet og udfører en grundig foranalyse, som afdækker virksomhedernes behov og parathed.

- Virksomhederne får brug for kompetenceudvikling til medarbejderne, hvis de skal lykkes med den grønne omstilling. Projektet fokuserer på el- og byggeområdet samt metalindustrien, som er væsentlige brancher i den grønne omstilling, og her vil der relativt hurtigt kunne sættes et mærkbart aftryk, siger chefkonsulent Marie Nørgaard Laursen fra UCL.

I projektet indgår TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk El-forbund, Dansk Metal, Dansk Industri, Teknisk Landsforbund og HK. Parterne bidrager med viden om målgrupperne og branchernes behov samt udpegelse og kontakt til deltagende virksomheder.

15 interviews med virksomheder

Projektet har gennemført interviews med 15 virksomheder, som led i foranalysens første del, og det er mundet ud i en rapport med Søren Voxted, lektor på SDU, som forfatter. Virksomhederne i undersøgelsen spænder vidt i både størrelse og i erfaring med at arbejde med grøn omstilling. Der er eksempler på virksomheder, som indgår i koncerner, som står for 2 % af CO2-udledningen på verdensplan, og som arbejder med FN’s Verdensmål integreret i hele linjen. Og der er mindre virksomheder, som er helt i startfasen i forhold til at arbejde med grøn omstilling.

Rapporten viser, at der for det første ikke er en entydig forståelse af, hvad grøn omstilling er, og for det andet at virksomhederne er meget forskellige steder i arbejdet med området. Det betyder, at de ikke har et klart formuleret uddannelsesbehov og ønske om kompetenceudvikling på nuværende tidspunkt.

Næste skridt

Projektets næste skridt er en mere præcis afdækning af konkrete faglige opkvalificeringsbehov hos virksomhederne. Målet er, at man fra efteråret 2022 kan tilbyde tilrettede fagmoduler, som kan bruges og gøre en forskel for den grønne omstilling for medarbejderne og virksomhederne.