Dimission på Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

I dag skulle der have været afholdt dimission for Specialuddannelsen i borgernær sygepleje. 20 sygeplejersker har været til den afsluttende eksamen og er nu rustet til at løfte kvaliteten i den kommunale sygepleje til gavn for borgerne.

Dato: 13.11.2020 - Forfatter: Kasper Duus

Dimissionen kan desværre ikke afholdes fysisk på grund af corona-epidemien, men det alligevel en stor dag for de dimitterende sygeplejersker, som i 40 uger har specialiseret sig i komplekse og ustabile patientforløb i samarbejdet mellem kommune, hospital, praktiserende læge, borger og pårørende.

Specialuddannelsen er målrettet sygeplejersker, som vil skærpe deres kliniske kompetencer, organisatoriske forståelse og kvalitetsarbejdet i den borgernære sygepleje. Der er i uddannelsen fokus på kompleksiteten i sygeplejen, hvor tværfagligt samarbejde og koordination er afgørende for kvaliteten, og her er den kommunale sygeplejerske ofte et vigtigt omdrejningspunkt.

Carsten Andreasen, som er afdelingsleder i sygeplejen i Nordfyns Kommune, er en af de ledere, der har sendt en medarbejder på uddannelsen.

- Det er en helt ny uddannelse i sygeplejen, som kan være med til at højne kvaliteten i de svære patientforløb. Derfor har vi sideløbende arbejdet med, hvordan vi bedst muligt får gavn af uddannelsesforløbet. Det er mit ansvar som leder at benytte de kompetencer, som Anne-Marie har med fra uddannelsen, siger Carsten Andreasen.

Det er anden gang, at der udklækkes et hold fra Specialuddannelsen i borgernær sygepleje, som i Region Syddanmark udbydes i et samarbejde mellem UCL og UC SYD.