Efteruddannelse styrker dialogen med borgerne

Kompetenceudvikling om mentalisering skaber bedre dialog mellem medarbejdere i hjemmeplejen og borgerne. Slagelse Kommune har tilrettelagt et forløb om mentalisering i samarbejde med UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor 500 medarbejdere har været på AMU-forløb og foreløbig 40 efteruddanner sig yderligere med akademimodulet Professionel Praksis – et eksempel på god synergi mellem to uddannelsesniveauer.

Dato: 20.05.2022

I 2018 gennemførte Slagelse Kommune et kursusforløb i mentalisering for alle 500 medarbejdere i hjemmeplejen. Kurset varede tre dage og bestod af AMU-forløbet ’Mentalisering i omsorgs og relationsarbejde’. Formålet med kursusforløbet er overordnet at styrke dialogen i hjemmeplejen, fortæller virksomhedsleder for Sundhedstilbud, Hjemme- og sygeplejen i Slagelse Kommune, Therese Gjerde Corfix.

Kommunikation og kulturforskelle

”Da jeg 2018 blev leder for både hjemme- og sygeplejen i Slagelse Kommune, var noget af det første, jeg blev opmærksom på, at der var kulturforskelle mellem de forskellige afdelinger. Forskelle der bundede i følelser og blev opretholdt af den måde, vi kommunikerer på både i forholdet mellem borger og medarbejdere og mellem kolleger, medarbejdere og ledere. Derfor valgte vi at prioritere den omfattende kompetenceudvikling med fokus på mentalisering,” siger Therese Gjerde Corfix.

Og det er der en god grund til, da mentalisering er et effektivt værktøj, der taler direkte ind i de krav, der følelsesmæssigt stilles til professionelle i relationen med syge og plejekrævende borgere. Pointen med mentalisering er, at vi ikke kan få andre til at ændre sig, men kan ændre os selv og derigennem ændre vores relation til andre positivt.

Både AMU og Akademi-uddannelse

Første skridt i Slagelse Kommune var AMU-forløbet ’Mentalisering i omsorgs og relationsarbejde’ til alle 500 medarbejdere i hjemmeplejen. Næste skridt, som er i gang nu, er at uddanne en mindre gruppe medarbejdere yderligere, så de kan bidrage til at fastholde de nye kompetencer og måde at arbejde og kommunikere på. Det sker med akademimodulet Professionel Praksis, som udbydes af UCL - Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

De første godt tyve medarbejdere har netop afsluttet akademimodulet, og de næste tyve er på vej.

Fokus på implementering

Det er helt afgørende at få de nye værktøjer fornuftigt implementeret i hverdagen. Derfor har Slagelse Kommune konkret forankret implementeringen i TRIO-samarbejdet, som er et samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

”På den måde undgår vi, at mentalisering bliver et rent ledelsesprojekt. Derudover har vi valgt også at tilbyde en række medarbejdere akademimodulet Professionel Praksis, så de får en lidt større værktøjskasse og mulighed for at sætte et aftryk i de forskellige teams,” siger Therese Gjerde Corfix.

Therese Gjerde Corfix har fået mange positive tilbagemeldinger fra de medarbejdere, der har været på kursus.

”Det er afgørende, at du har lyst til at udvikle dig, og arbejde med dig selv. Hvis du bypasser den del, så er uddannelsen ikke relevant. Men det jeg hører, tyder på, at investeringen i kompetenceudvikling har været rigtig, fordi medarbejderne har fået et fælles sprog for relationsarbejde og en accept af, at der altid er forskelligheder til stede – både i organisationen og hos borgerne. Sagt på en anden måde, er det vi fremover tager med i en professionel sammenhæng bevidstheden om, at vi alle bare er mennesker med forskellige udgangspunkter.”

Forankring i kommunen

Slagelse Kommunes hjemmepleje fortsætter med at tilbyde nye medarbejdere AMU-forløb, og derudover skal de 40 med akademimodulet Professionel Praksis bringes i spil i forhold til at forankre mentaliseringen i dagligdagen.

Therese Gjerde Corfix har følgende råd til andre kommuner, der overvejer et tilsvarende så omfattende forløb med kompetenceudvikling:

”Det har været helt afgørende at insistere på forankring i TRIO-samarbejdet, så implementering ikke kun bliver et ledelsesprojekt, men også forankres hos medarbejderne. Det er særligt vigtigt i forhold til  mentalisering, som meget handler om relationer mellem de enkelte medarbejdere og mellem de enkelte medarbejdere og vores borgere.”

Løsning på tværs af uddannelsesniveauer

Og så er det afgørende med et tæt og godt samarbejde med den pågældende uddannelsesinstitution, så du kan justere forløbet undervejs. Det har vi bestemt haft med UCL, siger Therese Gjerde Corfix.

Det glæder projektansvarlig, fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Marie Nørgaard Laursen.

”Det forløb, vi har tilrettelagt til Slagelse Kommune, er et godt eksempel på, hvordan vi optimalt kan bruge de mange byggeklodser, i vores tilbud på efter- og videreuddannelsesområdet vi har i det kompetencegivende uddannelsessystem. Vores udgangspunkt har været at dække det konkrete behov i Slagelse Kommune. Det har vi løst på tværs af institutionstyper og uddannelsesniveauer og i et godt samarbejde mellem UCL og SOSU Fyn og Slagelse Kommune,” siger Marie Nørgaard Laursen.

Marie Nørgaard Laursen, konsulent Arbejder med information, tilrettelæggelse, ledelse og implementering af målrettet efter- og videreuddannelse