Faaborg Midtfyn Kommune samarbejder med UCL: alle børn med i fællesskaber

I Faaborg Midtfyn Kommune arbejder man ambitiøst og visionært med kvaliteten i dagtilbuddene.

Dato: 28.10.2019 - Forfatter: Annika Bjørn

Faaborg Midtfyn Kommune samarbejder med UCL: alle børn med i fællesskaber

Sammen med UCL udvikler kommunen en kompetenceudviklingsplan for ledere og medarbejdere på hele dagtilbudsområdet, og i dag har stort set alle gennemført kompetenceløftende forløb med det resultat, at i Faaborg Midtfyn Kommune står stort set alle aktører på dagtilbudsområdet på et fælles pædagogisk grundlag med en fælles viden og værktøjer.

Frem til i dag har næsten alle dagtilbudsledere og medarbejdere samt en stor del af de tværfaglige samarbejdspartnere deltaget i 4 faglige fyraftensmøder med oplæg og strukturerede refleksioner vedrørende hovedelementerne i Dagtilbudsreformen. 180 faglige ledere og fyrtårne har gennemført læringsforløb, hvor de mellem læringsdagene har gennemført Mini-projekter med henblik på at udvikle og justere deres pædagogiske læringsmiljøer. Dette arbejde fortsætter og følges op af faglige refleksioner på baggrund af lokalt udviklede didaktiske værktøjer. For at sikre den fælles retning, mødes alle ledere på dagtilbudsområdet fast én gang om måneden. Her skabes rum for faglige oplæg, sparring og ideudvikling.

 

Historien bag: I det fynske dagtilbudslandskab og i UCL-regi er Faaborg Midtfyn Kommune frontløbere

I foråret 2018 etablerer Faaborg Midtfyns forvaltning en projektorganisation til at understøtte implementeringen af de kommende ændringer i dagtilbudsloven. Organisationen består af en styregruppe, en KL-Partnerskabsgruppe, samt 7 arbejdsgrupper, hvor de decentrale ledere er tovholdere og med faglige repræsentanter og ledere som medlemmer. Organisationens strategiske vision er: Alle børn med i fællesskaber i Faaborg Midtfyn Kommune.

Centralt i organisationen er gruppen vedr. Kvalitet og Kompetenceudvikling. Denne udarbejder bl.a. en kompetenceudviklingsplan, som rammesætter kompetenceudviklingstiltag for ledere og medarbejdere på det samlede dagtilbudsområde. Planen danner samtidig grundlag for ansøgning om puljemidler.

I forbindelse med udvikling og realisering af planen indgår Faaborg Midtfyn Kommune tidligt i foråret 2018 et samarbejde med UCL. Herfra arbejdes der med at få arbejdsgruppernes ideer og ønsker angående temaer og tiltag til at gå op i en højere enhed. Med i arbejdet er ministeriets beskrivelse af formål og læringsmål for kompetenceforløb, de tildelte puljemidler, ressourcer i Faaborg Midtfyn Kommune samt i UCL’s konsulentteam. Retningen for arbejdet er den fælles vision ’Alle børn med i fællesskaber’ og fælles mission ’Styrket pædagogisk læreplanlægning’.

Næste skridt: ny fælles ramme for styrket pædagogisk læreplanlægning er på vej

Næste skridt er nu, at pædagoger og ledere i de kommende måneder samler og prioriteret deres viden i og om praksis, og får de vigtigste pointer skrevet ind i en fælles ramme for styrket pædagogisk læreplanlægning. Ambitioner er, at disse planer bliver et dynamisk værktøj, der løbende bliver opdateret med nye projekter, der opstår i takt med, at pædagogerne dokumenterer og evaluerer sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse - i relation til mål og rammer i den styrkede pædagogiske læreplan.