Forsker med UCL-baggrund tildelt fornem ærestitel i USA

Dorthe Nielsen, programleder og docent hos Anvendt Sundhedsforskning hos UCL, er blevet tildelt ærestitlen Transcultural Nursing Scolar ved en stor konference i Richmond, USA.

Dato: 19.11.2019

Dorthe Nielsen, der er programleder og docent hos Anvendt Sundhedsforskning hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, har fået en stor, international anerkendelse for hendes forskning.

I sin forskning har Dorthe Nielsen bl.a. fokus på ældre med anden etnisk baggrund. Hendes forskning understøtter, at det danske sundhedssystem ikke er gearet til at tage sig af ældre og syge med minoritetsbaggrund.

For den forskning er Dorthe Nielsen blevet tildelt ærestitlen Transcultural Nursing Scolar. Det skete ved den 45. udgave af det årlige Transcultural Nursing Society Conference, der i år blev afholdt i Richmond i USA.

Ældre med indvandrerbaggrund tabes i systemet

Siden 2009 har Dorthe Nielsen forsket i tværkulturel sygepleje og indvandrermedicin.

Hendes forskning peger bl.a. på, at ældre med en minoritetsbaggrund er dårligere stillede end etniske danskere. Det kan blive en udfordring i forhold til, at gruppen af ikke vestlige indvandrere over 65 år forventes at stige fra 26.000 i 2018 til mere end 102.000 i 2040.

Uligheden skyldes primært sprogbarrierer og manglende viden om det danske sundhedsvæsen blandt de ældre borgere. Men også manglende kulturelle kompetencer hos sundhedspersonalet er en af grundene til, at det nogle gange går galt for denne udsatte gruppe af ældre.

Der er behov for mere individuelle tilbud

Dorthe Nielsens forskning viser, at der er behov for langt mere målrettede og individuelle tilbud, når det gælder ældre borgere med en anden etnisk baggrund end dansk. Tilbuddene skal i højere grad tage hensyn til manglende danskkundskaber, en ofte belastet økonomi samt særlige behov i familien.

Sundhedsvæsenet er ikke gearet til at håndtere udfordringerne, og dermed bliver de ældre og deres familier taberne.

Det giver en socialt skæv fordeling i samfundet i forhold til sundhedsrisici og sygdomme, mener Dorthe Nielsen, der også er tilknyttet Indvandrermedicinsk Klinik på OUH som forsker og sygeplejersker.

Læs mere om Dorthe Nielsens forskning

Læs mere om Dorthe Nielsens forskning i artiklen ”Ældre og syge indvandrere bliver tabt i systemet” fra Dansk Sygeplejeråd.