Ny docent i teknologi, læremidler og fagdidaktik

Som led i en mangeårig satsning på forskning i teknologi, læremidler og fagdidaktik i relation til grundskoleområde har UCL ansat Stig Toke Gissel som docent ved Center for Anvendt Skoleforskning.

Dato: 08.02.2021

Det nye docentur i teknologi, læremidler og fagdidaktik er forankret i afdelingen for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, hvor Stig Toke Gissel skal være med til at sætte retning og udvikle områdets profil – herunder fortsat have et særligt ansvar for at udvikle og lede forsknings- og udviklingsprojekter i relation til det nationale videncenter for læremidler, Læremiddel.dk.

- Jeg synes, at det er rigtigt set at oprette et docentur i teknologi, læremidler og fagdidaktik ved UCL. Læreruddannelsen ved UCL har helt fra Læremiddel.dk's dannelse haft en tæt tilknytning til videncenteret og den læremiddelfaglighed, der er skabt i regi af centeret, bl.a. gennem en særlig læremiddelprofil og specialiseringsmoduler om læremidler, siger Stig Toke Gissel.

- Desuden har netop teknologier anvendt til undervisning og de såkaldte didaktiske læremidler vist sig at være et frugtbart felt; dels i forhold til at knytte teori og praksis sammen i undervisningen på læreruddannelsen, dels for at forske i og med praksis, og ikke mindst for at etablere samarbejder med eksterne interessenter. Da Læremiddel.dk gennem perioden har haft hovedsæde ved UCL, er det oplagt at knæsætte denne faglighed gennem et docentur ved UCL, siger Stig Toke Gissel.

- Jeg glæder mig til at arbejde sammen med medarbejderne på uddannelserne om en didaktisk og pædagogisk anvendelse af teknologi og læremidler. Dette er vigtigere end nogensinde før. Lærerstuderende har brug for at være klædt på til at vælge og forholde sig didaktisk reflekteret til læremidler, når de kommer ud i praksis. Hvad kan teknologi og læremidler gøre for at få læreplanernes mål for daginstitutionerne til at være motiverende og sjove for børnene? Hvordan sikrer vi, at teknologien ikke skygger for didaktikken i skolen? Disse og mange andre vigtige spørgsmål, ser jeg frem til fortsat at beskæftige mig med sammen med mine kolleger på både UCL og de andre partnerinstitutioner i Læremiddel.dk, siger Stig Toke Gissel.

Læremiddel.dk blev etableret i 2008 som nationalt videncenter for læremidler.

Læremiddel.dk drives i et partnerskab mellem fire professionshøjskoler: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, UC SYD og Professionshøjskolen UCN. Sekretariatet har til huse på UCL i Odense, men videncentret udvikler faglige kompetencemiljøer på tværs af de fire institutioner.

 

Stig Toke Gissel Leder af læremiddel.dk, docent, ph.d.