Projekt om børn og unges online-liv er blandt de bedste i Europa

Forebyggelsesprojektet ”Børn og unges onlineliv på kanten”, som UCL har været med til at levere forskning og kurser til, er indstillet til prisen for årets bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award (ECPA). Prisen belønner initiativer, der har vist en positiv effekt.

Dato: 09.12.2021 - Forfatter: Eva Rymann

Hvordan hjælper pædagoger, SSP-konsulenter og lærere børn og unge, der oplever mobning eller grooming på sociale medier, får tilsendt en voldsvideo eller risikerer at blive fanget i radikalisering og ekstremisme?

Det har projektet ”Børn og unges onlineliv på kanten” leveret forskningsbaserede svar på, og den viden er blevet så godt givet videre til de fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge i praksis, at Det Kriminalpræventive Råd nu har indstillet projektet til en pris for bedste europæiske kriminalpræventive projekt.

Projektet er dermed Danmarks indstilling til årets pris, som har temaet ”Forebyggelse af mobning og vold blandt børn og unge – både offline og online”.

Hvad stiller man op?

Projektet er bl.a. mundet ud i en række kurser med vidensopkvalificering og konkrete redskaber og metoder, som skoler, SSP-samarbejder og andre professionelle kan bruge. Kurserne er blevet meget positivt evalueret af deltagerne, og efterspørgslen på flere kurser er stor. Det kan skyldes, at behovet for mere viden er stort, vurderer lektor Rikke Louise Alberg Peters, som er en af forskerne og underviserne i projektet:

”I dagligdagen kan pædagoger eller lærere jo godt mærke, når der foregår et eller andet f.eks. på TikTok, men de har måske ikke nogen anelse om hvad, og det gør det enormt svært at spørge ind til. Kurserne giver de fagprofessionelle en forudsætning for at finde ud af, hvad de skal stille op,” siger hun.

”De voksne ved jo ikke noget om det”

På kurserne arbejder Rikke Louise Alberg Peters og hendes kollegaer fra Professionshøjskolen Absalon, lektorerne Kit Stender Petersen og Marie Neergaard Hansen, samt seniorrådgiver ved Red Barnet Jon Lange, med en model for dialogen mellem børn og unge og de voksne fagprofessionelle.

For de voksne gælder det således om at stille åbne og autentiske spørgsmål til de unge om deres aktiviteter online - frem for at bedømme dem eller advare mod bestemte platforme eller typer af indhold.

”Rigtig mange børn og unge udtrykker, at de voksne jo ikke ved noget om det, der sker online. Så for de fagprofessionelle handler det om at kunne gå i dialog og at kunne ruste børn og unge til at kunne forholde sig til det, de ser på sociale medier. De unge skal bl.a. lære kildekritik og kritisk tænkning og få tillid til, at de kan henvende sig til de voksne,” siger Rikke Louise Alberg Peters.

Samtidig skal de fagprofessionelle vide, hvor de skal henvende sig, hvis de har en konkret bekymring, og hvilke professionelle netværk, de kan trække på.

Viden bag kurset kan hentes online

Projektet er et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, Red Barnet og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Den viden, kurserne bygger på, kan hentes på hjemmesiden www.stopekstremisme.dk både i sin helhed og i tre pixiudgaver.

Desuden har Rikke Louise Alberg Peters og Kit Stender Petersen en forskningsartikel om dialogmodellen under udgivelse i tidsskriftet CEPRA-Striben.

Foto: UCL