Forskningschef Thomas Illum Hansen med i ekspertgruppe om fagfornyelse og nye læreplaner

De detaljerede læreplaner fra Fælles Mål skal erstattes af nye, enklere planer for fagenes indhold, og forskningschef Thomas Illum Hansen skal være med til at foreslå, hvordan de nye planer skal se ud. Han ser frem til arbejdet, ikke mindst fordi lærerne og skolerne bliver involveret.

Dato: 31.01.2024 - Forfatter: Eva Rymann

Forskningschef Thomas Illum Hansen, leder af Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er blevet udpeget til en ekspertgruppe under undervisningsminister Mathias Tesfaye, som skal være med til at tilrettelægge fagfornyelsen og udviklingen af nye læreplaner i folkeskolen.

Gruppen af ni eksperter skal udarbejde et beslutningsgrundlag til ministeren og folkeskoleforligskredsen. I deres oplæg til politikerne skal de komme med forslag til, hvordan fagfornyelsen konkret skal tilrettelægges; et udviklingsprogram samt et format for nye, enklere planer for fagene – også kaldet Folkeskolens Fagplaner.

Illum: Involvering af lærerne er vigtigt

Alle landets folkeskoler inviteres til at give input til udviklingen af de kommende fagplaner og det tilhørende udviklingsprogram, og netop inddragelsen af lærerne er noget af det, Thomas Illum Hansen lægger særlig vægt på:

”Jeg er glad for, at dette arbejde bliver sat i gang. Det er vigtigt for den danske folkeskole, at vi får flyttet fokus fra ekstern målstyring med mange specifikke mål for det, eleverne skal kunne, til at involvere lærerne i en dialog om, hvordan vi får udviklet bedre læreplaner og skabt rammerne for en mere engagerende undervisning med tid til faglig fordybelse,” siger Thomas Illum Hansen.

Formål og fagligt indhold skal være omdrejningspunkt

De nye læreplaner får navnet Folkeskolens Fagplaner og vil erstatte de nuværende læreplaner, Fælles Mål, som har været kritiseret for at være alt for detaljerede i deres angivelse af, hvad eleverne specifikt skal lære. Det format, som ekspertgruppen skal foreslå, skal være enklere og understøtte, at folkeskolens formål og fagenes indhold er omdrejningspunktet for undervisningen.

Desuden skal gruppen komme med anbefalinger til indholdets sammenhæng med test og prøver, og eksperterne skal også tage stilling til, hvordan der opnås en bedre balance mellem analoge og digitale læremidler. Ydermere skal gruppen se på, hvordan tværgående temaer og obligatoriske emner som seksualundervisning og uddannelse og job skal placeres.

 

Ekspertgruppen består af:

  • Alexander von Oettingen, rektor, UC Syd - formand
  • Lise Tingleff Nielsen, områdechef for grundskole, Danmarks Evalueringsinstitut - formand
  • Ane Qvortrup, professor, Syddansk Universitet
  • Dennis Hornhave, undervisnings- og udviklingsansvarlig hos Skoletjenesten Kolding/Kolding Stadsarkiv
  • Helle Bjerg, skoleleder, Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommune
  • Ida Geertz-Jensen, lærer, Slotsparkens Friskole, Jægerspris
  • Lene Tanggaard, rektor, Designskolen Kolding, professor ved Aalborg Universitet
  • Peter Staun Kastholm, Direktør, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser
  • Thomas Illum Hansen, forskningschef, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Ekspertgruppen skal aflevere deres anbefalinger i slutningen af 2024, og det er planen, at de nye Folkeskolens Fagplaner skal træde i kraft fra skoleåret 2027/2028.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.