6000 studerende har deltaget i læringsbarometeret

De mange besvarelser i undersøgelsen giver en tydelig indikation af, at de fleste studerende finder deres uddannelse relevant, at de er glade for undervisningen og at de tror på, at deres læring kan anvendes i deres arbejdsliv efterfølgende.

Dato: 11.02.2019

Resultater med stor troværdighed

Flere end 6000 studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har svaret på årets læringsbarometer. De mange deltagere betyder, at undersøgelsens resultater kan tillægges en stor troværdighed og bruges til en vurdering af styrker og svagheder ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles læringsmiljø.

På en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste, scorer de studerende, 4,2 på læringsindikatoren ”støtte fra medstuderende” og 4,1 på læringsindikator ”interesse og motivation”.  Næsthøjest med en score på 3,9 er kategorierne ”dybdelæring” og ”læring og forståelse”.

Rektor Erik Knudsen udtaler

- En foreløbig konklusion er, at læringsmiljøet på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er præget af, at de fleste studerende finder deres uddannelse interessant og relevant, de er glade for at deltage i undervisningen, og de tror på, at deres læring kan anvendes i deres arbejdsliv efterfølgende. De tætte relationer til medstuderende værdsættes også højt – langt de fleste studerende oplever at dialogen med medstuderende bidrager til læringen.

Erik Knudsen fortsætter

- Den umiddelbart største anke fra de studerende i forhold til deres læringsmiljø er mangel på feedback. Vores studerende scorer 3,2 på den samlede indikator som hedder konstruktiv feedback, der blandt indeholder spørgsmål som; ”Det, jeg ikke forstår, bliver gjort mere tydeligt af den feedback, jeg får”.

- Vi er i fuld gang med at kigge på resultaterne i læringsbarometeret og vi har bedt vores uddannelsesområder om at forholde sig til resultaterne og vurdere hvor vi har behov for at styrke læringsmiljøet.

Det er første gang, læringsbarometerundersøgelsen gennemføres i fuld skala i Danmark. Det er derfor ikke muligt at sammenligne med tidligere resultater, og indtil videre er det heller ikke muligt at sammenligne UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles resultater med andre professionshøjskoler, erhvervsakademier eller universiteter.

Læs mere om Læringsbarometeret.