Nyt projekt skal klæde studerende på til job

Med en bevilling på 200.000 Euro skal projektet EmploySkills forbedre studerendes sociale og tværfaglige færdigheder.

Dato: 04.12.2018 - Forfatter: Nadia Arp

UCL har fået bevilget 200.000 Euro til projektet EmploySkills, der skal forbedre EU studerendes sociale og tværgående færdigheder, for derved at klæde dem bedre på til deres fremtidige arbejdsliv.

Erhvervslivets krav til medarbejdere er under konstant forandring, og virksomhederne oplever generelt, at der er et misforhold mellem de kvalifikationer, de har behov for i hverdagen, og de kvalifikationer som de unge jobsøgende rent faktisk har. Den problemstilling skal projektet EmploySkills forsøge at finde nogle fornuftige løsninger på.

Flere lande samarbejder om nye fag

Det bliver UCL’s Internationalt team og UCL’s uddannelser indenfor turismeområdet, der skal være institutionens frontløbere på projektet, som også inddrager uddannelsesinstitutioner fra Finland, Frankrig og Holland. Projektet blev sat i gang med Kick-off på UCL i Odense i november.

Nu igangsættes det store arbejde med udvikling af nye fag, der skal være med til at give de studerende de nødvendige og efterspurgte færdigheder indenfor bl.a. problemløsning. Ligeså vil der være fokus på at klæde underviserne godt på, så de kan tilrettelægge undervisningen, så man også her understøtter sociale og tværgående færdigheder.

Et projekt der udvikles med fokus på fremtid og praksisnærhed

Project Manager Malin Burström Gandrup fra UCL’s Internationalt team glæder sig til at komme i gang med projektet.

- De fag og de værktøjer der udvikles i projektet bliver skabt i tæt samarbejde med de aftagere, der skal tage imod vores dimittender. Der vil både være fokus på de behov virksomhederne har i dag, men også dem der vil opstå i fremtiden. Det sikrer, at vi er fremtidsorienterede og praksisnære, siger Malin og fortsætter:

- Udover at klæde de studerende bedre på til arbejdslivet, håber vi på, at projektet vil gøre os til en endnu bedre uddannelsesinstitution, og at det vil have en reel effekt på, hvordan vi underviser og udvikler nye fag. Når vi fortæller andre uddannelsesinstitutioner om projektet, får vi meget positive tilbagemeldinger, så vi glæder os til at dele projektets resultater.