Derfor fusionerer UCL og EAL

UCL og EAL bliver til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og står nu endnu stærkere i bestræbelserne på at ruste de studerende til udfordringerne i en foranderlig verden, så vi stadig kan uddanne til fremtiden.

EAL er fusioneret med University College Lillebælt 1. august 2018 og hedder nu UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Dato: 01.08.2018 - Forfatter: Sune Oxenvad

Stærk og praksisnær

Formålet med en fusion af de to institutioner EAL og UCL er at sikre stærke praksisnære videregående uddannelser også i fremtiden.


Uddannelser tænkes på ny måde I en verden, der forandrer sig gennem ny teknologi, digitalisering og kommunikationsformer, får vi nye muligheder og mødes af nye dilemmaer. Forandringerne betyder, at virksomheder og organisationer er nødt til at gentænke kompetencer og hverdagens praksis.
Samtidig ser vi nye generationer af unge, der konstant har en finger på den digitale puls. Og det stiller krav til, at vi tænker uddannelse på en ny måde.
En ny institution kan sikre robuste erhvervs- og professionsrettede uddannelser inden for business, pædagogik og samfund, sundhed samt teknologi og byggeri.


Vi former fremtiden Institutionen vil være med til at forme fremtidens innovation, vækst og udvikling samt velfærd, både for studerende og for det private og offentlige arbejdsmarked.
Den nye institution er en betydningsfuld og ressourcestærk regional uddannelsesinstitution med mere end 10.000 fuldtidsstuderende, ca. 1.000 medarbejdere og en årlig omsætning på omkring 800 millioner kroner.

I fællesskab kan EAL og UCL :

  • Styrke det fælles DNA: at teori og praksis altid går hånd i hånd og i tæt samarbejde med omverdenen
  • Ruste de studerende bedre til at samarbejde på tværs af fag og begå sig professionelt nu og i fremtidens virksomheder
  • Udvikle uddannelser ved at anvende teknologien og kombinere fagligheder på nye måder