Kick off: Uddannelse 4.0

Hvad kommer den hastige udvikling af ny teknologi til at betyde for fremtidens uddannelser? Vil virtual reality, big data og machine learning grundlæggende ændre vores opfattelse af, hvad uddannelse og undervisning er?

Dato: 17.08.2022 - Forfatter: Kasper Duus

Det har UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole sat sig for at undersøge i et nyt ambitiøst program, som skal afprøve nye ideer og formater i UCL’s uddannelser over de kommende år. Forsøgene bliver fulgt af forskere fra Læremiddel.dk, og hele projektet har fået navnet ”UCL Program for Uddannelse 4.0”.

Kick off: De første fem ideer

Tirsdag den 16. august blev programmet skudt i gang ved et Kick off-arrangement i Odense, og her blev de fem første pilotideer pitchet af undervisere og medarbejdere på UCL. Den første fase af projektet, som gik i gang i marts, har været en ideindsamlingsfase, hvor undervisere og uddannelser har sendt ideer til programmet, som har udvalgt fem ideer, som nu skal underkastes yderligere undersøgelse og afprøvning i praksis.

Blandt ideerne er en undersøgelse af, om brug af VR-teknologi (virtual reality) kan fremme fornemmelsen af tilstedeværelse i online møder, en ny kursusplatform med undervisningspakker i mikroformatter og brug af VR i anatomiundervisningen på fysioterapeutuddannelsen.

En systematisk legeplads

- Vi skal ikke stå stille. Vi skal bevæge os som uddannelsesinstitution, når verden omkring os bevæger sig. Med programmet sætter vi rammerne for at få testet nye uddannelsesformater. Og samtidig understøtter vi disse undersøgelser med dedikerede sporledere og følgeforskning, så vi finder ud af, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Vi skaber en systematisk legeplads, siger Marianne Gellert Olesen, forperson for programstyregruppen og uddannelseschef for Bioanalytiker, Fysioterapeut og Radiograf på UCL.

- Vi tør være frontløbere. Der er ingen tvivl om, at fremtidens uddannelser bliver mere digitale og fleksible. Men det betyder ikke, at alt det gamle ryger ud med badevandet. Vi skal stadig mødes til fysisk undervisning, når det giver mening, siger Marianne Gellert Olesen.

3 år med blikket rettet mod fremtiden

Programmet er et strategisk tiltag vedtaget af UCL’s direktionen, men hvor selve indholdet og ideerne skal komme nedefra; fra undervisere og uddannelsesmiljøer.

Helt overordnet er ”UCL Program for Uddannelse 4.0” et treårigt udviklingsprogram, som skal understøtte uddannelsesudvikling på tværs af hele UCL. Den grundlæggende antagelse er, at mange af de digitale innovationer, som allerede i dag på gennemgribende vis skubber til og forandrer vores samfund, også kommer til at skubbe til og forandre måderne, hvorpå vi i fremtiden kommer til at tilbyde uddannelse og læring. Programmet vil nysgerrigt og udforskende søge at få erfaringer med de muligheder og barrierer, som disse digitale og teknologiske innovationer tilbyder i forhold til uddannelse og læring.

Programmet har fem udviklingsspor, som understøtter kategorisering og fælles retning på tværs af potentielt meget forskellige projekter. De fem udviklingsspor er:

  • Studerendes autonomi
  • Underviserens nye rolle
  • Nye undervisningsformater
  • Uddannelser og livslang læring
  • Digitale økosystemer og dataetik

Læs mere om UCL Program for Uddannelse 4.0

Marianne Gellert Olesen Uddannelseschef for Bioanalytiker, fysioterapeut og radiograf