Læreruddannelsen er på rette vej men har også udfordringer

Et ekspertpanel peger i en evaluering af læreruddannelsen på forbedringspotentialer, der flugter fint med UCL’s handleplan til udvikling af uddannelsen.

Dato: 17.01.2019

- Reformen af læreruddannelsen har betydet, at vi nu tiltrækker flere og dygtigere studerende, siger Erik Knudsen, rektor hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Det er en af de positive tendenser, en ekspertgruppe nedsat af Uddannelsesministeriet peger på i en evaluering af læreruddannelsen 5 år efter reformen af uddannelsen.

På landsplan er karaktergennemsnittet fra de optagne studerendes ungdomsuddannelse steget fra 6,2 i 2012, året før reformen af læreruddannelsen, til 6,9 i 2017.

- Jeg hæfter mig også ved, at ekspertgruppen fremhæver, at læreruddannelsen i dag fokuserer mere på at klæde de studerende på til at undervise i deres fag, og at praktikken er blevet styrket, siger Erik Knudsen.

Rektor: Vi skal tiltrække flere motiverede studerende

Selvom ekspertgruppen fremhæver, at der er sket flere forbedringer de seneste 5 år, peger den f.eks. også på, at ambitionsniveauet bør løftes.

- Jeg er helt enig i, at det fortsat er væsentligt at have opmærksomhed på, hvordan læreruddannelsen tiltrækker motiverede studerende, siger Erik Knudsen.

- Der skal arbejdes videre med, at forskning og udviklingsarbejde i endnu højere grad skal finde vej ind på uddannelsen på samme måde, som vi sammen med skolerne skal udvikle samspillet med praksis på skolerne, siger UCL’s rektor.

- Og så er de studerendes studieintensitet – hvor meget tid de bruger på deres læreruddannelse – i forvejen et af vores indsatsområder, siger han.

Nye tiltag skal gøre læreruddannelsen endnu mere attraktiv

Læreruddannelsen hos UCL har allerede gang i flere tiltag, der understøtter de anbefalinger, ekspertgruppen kommer med i sin evaluering.

- For at styrke videngrundlaget har vi et mål om, at alle forskere tilknyttet læreruddannelsen også skal undervise på uddannelsen. Underviserne skal også forske eller medvirke i udviklingsaktiviteter med kommuner og skoler. Og så satser vi på at ansætte flere med ph.d.-grad, siger Erik Knudsen.

- I forhold til et øget praksissamarbejde har vi sammen med Fredericia og Vejle kommuner taget initiativ til traineelæreruddannelsen. Her får de studerende en ekstra stærk tilknytning til praksis, siger UCL’s rektor.

- Vi har også planer om at udveksle medarbejdere med skoler og forvaltninger samt et initiativ om udviklingsskoler, som er et samarbejde med skoler om udvikling af praksis.