Lidt mindre optag efter rekordår

3942 kommende studerende kan i dag vågne til meddelelsen om, at de er blevet optaget på en uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Dato: 28.07.2021 - Forfatter: Kasper Duus

UCL optager 143 færre studerende end sidste år, som var et rekordår, hvor både UCL og de videregående uddannelser samlet optog rekordmange ansøgere. Sammenligner man årets tal med 2019, er der imidlertid tale om en fremgang på 3 %, selvom det i forhold til 2020 er en tilbagegang på 4 %, som fordeler sig nogenlunde ligeligt over de tre hovedområder: Sundhed, Pædagogik & Samfund og Erhverv.

Mindre ungdomsårgange

En del af forklaringen på det lavere optag er, at der sidste år var blevet tildelt ekstra såkaldte covid-pladser fra politisk hold, men det er ikke hele forklaringen. I de kommende år vil det nemlig være mindre ungdomsårgange, som skal fylde de videregående uddannelser, og det begynder at kunne mærkes på UCL.

- Vi ser generelt en vigende søgning mod især de store velfærdsuddannelser: lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Det er bekymrende, da vi i 2030 på landsplan kommer til at mangle 35.000 uddannede netop inden for disse professioner, siger rektor, Jens Mejer Pedersen.

I år er det ikke lykkedes at få fyldt de meritpladser på sygeplejerskeuddannelsen, som er målrettet social- og sundhedsassistenter. I både Odense, Vejle og Svendborg er der således ledige meritpladser.

- Vi har fyldt de ordinære pladser på sygeplejerskeuddannelsen, men vi optager stort set alle ansøgere i modsætning til tidligere år. Det er en bekymrende udvikling, siger rektoren.

Fremgang i Jelling

I Jelling, hvor UCL udbyder både lærer- og pædagoguddannelse, er der en samlet fremgang i forhold til 2020, som var et år med tilbagegang på det jyske campus.

- Det er positivt at se, at udviklingen forhåbentlig er ved at vende, efter Jelling gik markant tilbage i 2020. Jelling er et mindre campus med et tæt sammenhold og en spændende profil, som jeg er glad for, at de uddannelsessøgende igen har fået øjnene op for, siger Jens Mejer Pedersen.

Finansuddannelser er populære

På de erhvervsrettede uddannelser er der igen samlet fremgang på de finansielle uddannelser, hvor finansøkonom har en fremgang på 18 % og Pba i Finans går hele 25 % frem. Til gengæld er der tilbagegang på uddannelser som fx serviceøkonom i Odense, procesteknolog i Odense, handelsøkonom i Vejle og jordbrugsteknolog.


Der er ledige pladser på en række uddannelser, som kan søges frem til den 9. august.