Ministerie åbner delvist udvalgte sundhedsuddannelser

Uddannelses- og forskningsministeren har besluttet, at sygeplejerske-, radiograf- og bioanalytikeruddannelserne kan gennemføre en kontrolleret genåbning.

Dato: 14.04.2020 - Forfatter: Kasper Duus

Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet sektoren lov til foretage en delvis åbning af udvalgte samfundskritiske sundhedsuddannelser. På UCL drejer det sig om sygeplejerske-, radiograf- og bioanalytikeruddannelserne. Studerende på 7. semester på de tre uddannelser (UCL har dog ikke 7. semesterstuderende på bioanalytiker i foråret 2020) kan modtage fysisk vejledning i forhold til bachelorprojekter, og de vil få mulighed for i begrænset omfang at kunne benytte biblioteket fysisk.

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at det begrænsede fysiske fremmøde sker forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Læs nyheden fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.