Næsten 3000 kvote 2-ansøgere har UCL som førsteprioritet

2922 ansøgere har i år en af UCL’s uddannelser som førsteprioritet. Det er en tilbagegang i forhold til året før.

Dato: 16.03.2019

Antallet af ansøgere til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles uddannelser via kvote 2 ligger i år 12 procent under sidste år.

Det viser opgørelsen efter fristen for at søge via kvote 2 udløb fredag 15. marts kl. 12.

- Vi har samlet en tilbagegang. Den er lidt større end på landsplan, men når vi kigger på sammenlignelige uddannelser, så ligner tendensen samlet nogenlunde det, vi ser på landsplan, siger UCL’s rektor Erik Knudsen.

- Jeg hæfter med ved, at vi har fremgang på flere af uddannelserne inden for Byggeri og Teknologi. Og så er det også dejligt med fremgangen på Læreruddannelsen i Jelling, der formentlig påvirkes positivt af vores traineelæreruddannelse, som vi laver sammen med Vejle og Fredericia Kommune, siger UCL’s rektor.

Mange uddannelser har flere ansøgere end pladser

Flere af UCL’s store uddannelser inden for velfærdsområdet går ligesom på landsplan tilbage. Også inden for business-området er der tilbagegang.

- Vi uddanner til at skabe udvikling og vækst i erhvervslivet og til samfundets kerneopgaver. Det er derfor vigtigt, at vi også fremover kan tiltrække dygtige ansøgere til vores uddannelser, siger Erik Knudsen.

- På trods af tilbagegangen er det dog også værd at fremhæve, at der på mange af vores uddannelser stadig vil være væsentligt flere ansøgere, end vi har pladser til, siger rektoren.

Rektor: Det er for tidligt at konkludere på tallene

Hvis man gerne vil starte på en af UCL’s uddannelser efter sommerferien, så kan man nå det endnu. Fristen for at søge via kvote 1 er først 5. juli. En dato som Erik Knudsen ser frem til med spænding.

- Det er relevant at understrege, at ansøgertallene for kvote 2 ikke er de endelig tal, siger Erik Knudsen.

- Derfor er det for tidligt at sige noget om, hvorvidt faldet i kvote 2-ansøgninger skyldes mindre ungdomsårgange, at væksten i samfundet får de unge til at vælge job fremfor uddannelse, eller om der er sket en forskydning mellem kvote 2 og kvote 1, siger han.