Ny undersøgelse af undervisning under corona

En ny rapport, som handler om den undervisning, der blev etableret på videregående uddannelser under corona-nedlukningen i foråret 2020, er netop blevet offentliggjort.

Dato: 05.02.2021 - Forfatter: Carsten Pico

I foråret 2020 lukkede landets videregående uddannelsesinstitutioner ned for undervisning med fysisk tilstedeværelse som følge af corona-pandemien.

I maj 2020 bevilligede Uddannelses- og Forskningsministeriet midler til at samle op på erfaringer med onlineundervisning på videregående uddannelser under COVID-19.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har sammen med 9 andre videregående uddannelser været en del af undersøgelsen. Omkring 20.000 studerende og knap 3.000 undervisere har besvaret undersøgelsen.

Målet var at opsamle fælles erfaringer, som kan bruges til at udvikle institutionernes arbejde med onlineundervisning. Undersøgelsens rapport er nu offentliggjort.

Minister: Omstillingen til onlineundervisning er krævende

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen er, at institutionerne er lykkedes med at etablere onlineundervisning, men det har haft konsekvenser for de studerende i forhold til blandt andet aktivitetsniveau og læringsudbytte.

Rapporten konkluderer, at onlineformatet har udfordret kendte måder at deltage i undervisningen på, og dermed lagt op til, at alle skulle tilpasse sig de ændrede rammer.

- Det er en omfattende og vigtig undersøgelse, der er lavet. Det har stor betydning at få samlet op og evalueret på de erfaringer, der blev gjort under nedlukningen i foråret, der jo kom fra den ene dag til den anden. Det har krævet en kæmpe indsats af både studerende og undervisere, og det har været svært. Og det er det stadigvæk, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Online-undervisning var en ny situation for mange

UCL’s afdeling for Anvendt forskning i Pædagogik og Samfund har bidraget til designet for de kvantitative undersøgelser og har stået for de statistiske analyser.

Stefan Ting Graf, ph.d. og forsker, har som koordinator for UCL været en del af styregruppen. Han fremhæver, at mange undervisere i foråret 2020 havde ingen eller begrænset erfaring med onlineundervisning.

- Det siger sig selv, at mange undervisere forsøgte at overføre deres fysiske undervisning til onlineformater. At planlægge og gennemføre onlineundervisning kræver en grundlæggende anden tilgang end undervisning med fysisk tilstedeværelse på campus, siger Stefan Ting Graf.

Undersøgelsen peger på, at der er behov for etablering af stærke organisatoriske rammer omkring onlineundervisningen, og at onlineundervisning stiller andre krav til organisatorisk support, administration og teknologier end tilstedeværelsesundervisning. En af konklusionerne er, at det derfor blev en udfordring for institutionerne, da forårets nedlukning krævede, at man fra den ene dag til den anden skulle rykke al undervisningen hen foran skærmen.

Fakta om undersøgelsen

Projektet er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og blev søsat i maj 2020 som tværgående sektorprojekt om onlineundervisning. Formålet med projektet er at indhente bred og solid viden om erfaringer og oplevelser med den online undervisning som blev iværksat under nedlukningen i foråret 2020.

Det er følgende uddannelsesinstitutioner, som har deltaget i undersøgelsen: Professionshøjskolen UCN, Professionshøjskolen Absalon, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC SYD, VIA University College, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. Yderligere har Aarhus Universitet var involveret, men har ikke direkte deltaget i spørgeskema- og interviewundersøgelsen.

Det nationale videnscenter Læremiddel.dk, som UCL er en del af, har bidraget med forskere til undersøgelsen.

Læs mere...

Hent rapporten "Erfaringer og oplevelser med online
undervisning på 9 videregående uddannelsesinstitutioner i foråret 2020" (pdf).

Læs mere på læremiddel.dk om projektet ”Oplevelser og erfaringer med online undervisning under COVID-19”, der danner baggrund for den nye rapport.

Som en del af projektet er der lavet cases med eksempler på onlineundervisning, som undervisere og uddannelsesinstitutioner kan lade sig inspirere af.

Læs cases om undervisningen under COVID 19-nedlukningen.