Rammekontrakt med ministeriet på plads

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og bestyrelsesformand Peter Zinck underskriver den strategiske rammekontrakt.

Rammekontrakten gælder 2018-21 og indeholder strategiske mål for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kerneopgaver inden for 4 områder.

Dato: 24.08.2018 - Forfatter: Nina Dahl

Onsdag den 22. august underskrev uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og bestyrelsesformand for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Peter Zinck den strategiske rammekontrakt, som sætter mål for institutionens fokusområder de næste 3 år.

Rammekontrakten gælder 2018-21 og indeholder strategiske mål for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles kerneopgaver inden for 4 områder:

1. Studerende opnår højst muligt læringsudbytte gennem fremragende uddannelse.

2. Dimittender har relevante kompetencer med særligt fokus på fremtidssikrede teknologiske og digitale kompetencer.

3. Vi bidrager med et alsidigt udbud til kompetenceudvikling af medarbejdere i privat og offentligt regi.

4. Vi udvikler og omsætter viden til gavn for uddannelser og praksis.

Bestyrelsesformand Peter Zinck udtaler:

- Jeg er glad for at vi nu har fået underskrevet den første rammekontrakt for den nye institution. Kontrakten rummer alle de visioner vi har haft for fusionen om fælles DNA, tværprofessionelle kompetencer og nye fagkombinationer. Jeg ser frem til at følge det spændende arbejde i uddannelser og udviklings- og forskningsafdelinger med at nå målene i de kommende år – godt hjulpet af organisationens administrative støttefunktioner.

Rammekontrakten kan ses på ufm.dk.