UCL bliver del af nationalt besøgscenter for sundhed og velfærd

Et nyt nationalt besøgscenter i Odense skal styrke den internationale branding og promovering af danske produkter og løsninger inden for sundheds- og velfærdsområdet.

Dato: 23.05.2019

Internationale beslutningstagere og topledere viser stor interesse for udviklingen i det danske sundhedsvæsen.

Den interesse skal yderligere stimuleres og omveksles til konkrete eksportaftaler. Det sker ved at placere et nationalt besøgscenter i Odense. Her vil danske sundheds- og velfærdsløsninger blive promoveret.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er med i et samarbejde mellem flere store aktører, der står bag centret.

- Baggrunden for placeringen er, at vi i Odense har et unikt samarbejde på sundhedsområdet. Samtidig har vi en fysisk nærhed mellem alle sundhedsaktører i form af kommune, hospital og videns- og uddannelsesinstitutioner, som gør os interessante for virksomheder. Det kan være med til at brande os både nationalt og internationalt, siger UCL’s rektor Erik Knudsen.

Besøgscenter skal brande Danmark og styrke eksporten

Det er Healthcare DENMARK og Industriens Fond, der i samarbejde med Odense Kommune, Region Syddanmark, Syddansk Universitet og UCL etablerer det nationale besøgscenter i Odense.

Ambitionen med det nye tiltag er at etablere et besøgscenter, der er så unikt, at det også er med til at brande Danmark. Samtidig er det et mål med centret at øge eksporten på sundheds- og velfærdsområdet.

- Med det nye center skabes en platform for yderligere internationalisering af dansk erhvervsliv. Centeret kan skabe en stærk og kraftfuld formidling, hvor kendskabet til styrkepositioner, løsninger, produkter og danske virksomheder forankres solidt hos de besøgende delegationer, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør for Industriens Fond.

Han peger på, at centeret skal arbejde for, at interessen fra de besøgende delegationer består, og at de arbejder videre med planer om at indkøbe danske produkter, når de er taget hjem fra besøget i Danmark.

Det nye besøgscenter giver UCL nye muligheder

Det nationale besøgscenter kommer også til at give et løft til UCL.

- Centret giver os muligheder for at udnytte de frontlineteknologi-faciliteter, som centret råder over. Samtidig bliver kompetenceaspektet et stadigt vigtigere konkurrenceparameter i forhold til fremtidens sundhedsteknologi, siger Erik Knudsen.

- Besøgscentret kan derfor bidrage til, at UCL’s sundhedsprofessionelle er i front i forhold til fremtidens kompetencer, samtidig med at vi kan bidrage med viden til udvikling af fremtidens sundhedsteknologi, siger UCL’s rektor.

Industriens Fond støtter center med 17,5 mill. kr.

Industriens Fond har bevilliget 17,5 mill. kr. til etableringen af det nye besøgscenter, der er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller i et moderne og skandinavisk udtryk.

Forventningen er, at centret vil stå klar til at modtage de første delegationer i 2020.

Læs hvilke forventninger Region Syddanmark, Odense Kommune og SDU har til det nye besøgscenter.