UCL er førsteprioritet for 3407

3407 har i år valgt en af UCL’s uddannelser som deres førsteprioritet. Det er en tilbagegang på 21 % i forhold til sidste år.

Dato: 05.07.2022 - Forfatter: Kasper Duus

I dag klokken 12 var sidste frist for at søge ind på en videregående uddannelse via den koordinerede tilmelding.

3407 har valgt at søge en af UCL’s uddannelser som deres førsteprioritet. Det er et fald på 21% i forhold til 2021. Fratrækker man de engelsksprogede uddannelser, som er blevet lukket fra politisk hold, så er det en tilbagegang på 16%. Professionshøjskolesektoren er samlet set gået tilbage med 20% i førsteprioritetsansøgninger siden sidste år.

En af årsagerne til faldet i ansøgninger skal findes i, at samfundet igen er åbent efter corona.

- I år kan man igen rejse, tage på højskole eller få et arbejde som tjener på en restaurant. Så en del af forklaringen er, at mange unge formentlig vælger at holde det sabbatår i år, som de ikke har kunnet under corona, siger UCL’s rektor Jens Mejer Pedersen.

Faldende søgning til de store velfærdsuddannelser

Der er generelt et fald i søgningen til de store uddannelser inden for velfærdsområdet.

På UCL har sygeplejerskeuddannelsen har fået 32% færre førsteprioritetsansøgninger end sidste år, og både lærer- og pædagoguddannelserne oplever også tilbagegang på henholdsvis 26% og 22% i forhold til 2021.

- Sygeplejerske, pædagog og lærer er stadig nogle af de mest populære uddannelser, som flest studerende optages på. Hvis man gerne vil arbejde med mennesker i meget vigtige funktioner i vores samfund, så er det virkelig gode og meningsfulde uddannelser, der fører til spændende og alsidige jobs – tilmed med høj jobsikkerhed, for vi kommer til at mangle uddannede til disse professioner i fremtiden, siger UCL's rektor Jens Mejer Pedersen.

Mens sygeplejerskeuddannelsen går tilbage i ansøgninger er der god søgning til andre af sundhedsuddannelserne som fx bioanalytiker-, ergoterapeut og radiografuddannelserne, som går frem med henholdsvis 27%, 11% og 35% i forhold til 2021.

Finansuddannelserne er fortsat populære

De erhvervsrettede uddannelser har fået 27% færre førsteprioritetsansøgninger i forhold til 2021. En stor del af forklaringen er, at der historisk har været et stærkt internationalt miljø på uddannelserne, hvor der blev udbudt en række engelsksprogede uddannelser. Den politiske beslutning om at lukke de engelsksprogede uddannelser har derfor stor betydning for ansøgertallet. Hvis man fratrækker de engelsksprogede uddannelser tegner sig en mere beskeden tilbagegang i førsteprioritetsansøgningerne på 14%.

Der er forsat god søgning til uddannelserne inden for finans, som finansøkonom og pba. i finans, mens også markedsføringsøkonom og bygningskonstruktør er populære uddannelser.

De 10 mest søgte uddannelser på UCL:

  • Pædagoguddannelsen, Odense: 401
  • Sygeplejerskeuddannelsen i Odense: 221
  • Socialrådgiveruddannelsen, Odense: 200
  • Læreruddannelsen, Odense: 193
  • Fysioterapeutuddannelsen: 187
  • Radiografuddannelsen: 147
  • Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle: 143
  • Finansøkonom: 141
  • Pba i Finans: 112
  • Bioanalytikeruddannelsen: 105