UCL får ny rektor med solid ledelseserfaring

Med et CV, der tæller 20 år som leder indenfor uddannelsesverdenen, får UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jens Mejer Pedersen en rektor med ledelseserfaring på højeste niveau.

Dato: 03.06.2019

Det er en scenevant leder, der fra 1. oktober bliver ny rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Siden 1. august 2018 har Jens Mejer Pedersen været prorektor hos UCL. Inden da var han rektor på Erhvervsakademiet Lillebælt i 10 år, og han har bl.a. også været uddannelsesdirektør på Niels Brock, ligesom han har ledererfaringer fra ministerier og fra det private erhvervsliv.

- Jens Mejer Pedersen er en stærk leder, som både kan motivere og sætte en tydelig strategisk retning. Samtidig er han dygtig til at holde fokus på, at organisationen har den nødvendige agilitet, så beslutninger kan træffes tæt på muligheder og problemer, siger Peter Zinck, der er formand for UCL’s bestyrelse.

Det er en enig bestyrelse, der står bag valget af den nye rektor, som 1. oktober afløser Erik Knudsen.

Kontinuitet på lederposten er afgørende

Evnen til at skabe en omstillingsparat organisation har Jens Mejer Pedersen vist som rektor gennem 10 år for Erhvervsakademiet Lillebælt, fremhæver Peter Zinck.

- Den evne vil UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole få glæde af de kommende år, hvor udfordringerne er mange med faldende ungdomsårgange og et arbejdsmarked i hastig forandring, siger UCL’s bestyrelsesformand.

- Det kalder på nytænkning af måden, som vi uddanner på, et fremsynet lederskab og et stærkt samarbejde med vores omverden. Det er jeg sikker på, at Jens Mejer Pedersen kan levere, siger Peter Zinck.

- Derudover har det været afgørende for bestyrelsen at sikre kontinuitet i den fremadrettede ledelse af institutionen. Det er vigtigt for at opnå de ønskede gevinster ved den fusion af erhvervsakademiet og professionshøjskolen, vi gennemførte sidste år, siger han.

Kommende rektor: Vi skal være de bedste i Danmark

Jens Mejer Pedersen har været en vigtig person i den proces, der har ført til, at det fusionerede UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole nu står som en stærk aktør på uddannelsesområdet i regionen. Det er en fusion, den kommende rektor ser et stort potentiale i.

- Vi har stærke erhvervs- og professionsrettede uddannelser, der er rettet mod det private erhvervsliv og de offentlige arbejdsmarkeder, siger UCL’s kommende rektor Jens Mejer Pedersen

- Tilsammen og på tværs arbejder vi med de problemstillinger, der er afgørende for at udvikle erhvervsliv og velfærdssektorer som vores sundhedsvæsen, skoler, daginstitutioner og civilsamfundet.

- Nøglen hertil ligger i attraktive læringsmiljøer, stærke forskningsmiljøer og et fokus på vores evne til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

- Vi har så meget at give i forhold til den mission, vi er sat i verden for: Nemlig at løfte både vækst og velfærd i Danmark. Jeg ser frem til, vi kan realisere de ambitioner, vi har, så vi bliver det bedste erhvervsakademi og professionshøjskole i Danmark, siger UCL’s kommende rektor.