Jens Mejer Pedersen tiltræder som rektor

I dag tiltræder Jens Mejer Pedersen som rektor for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor han siden 1. august 2018 har været prorektor.

Dato: 01.10.2019

”Jeg glæder mig til at få det overordnede ansvar for, at vi som uddannelsesinstitution bidrager til udviklingen af vækst og velfærd i Danmark. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har en nøglerolle som udbyder af praksisnære videregående uddannelser i hele vores region rettet mod både den offentlige og private sektor. Jeg glæder mig til at komme i gang, men er også ydmyg over for opgaven”, siger Jens Mejer Pedersen

Jens Mejer Pedersen har tidligere været rektor for Erhvervsakademiet Lillebælt, som sidste år indgik en fusion med professionshøjskolen og dannede det nuværende UCL. Han har tidligere arbejdet i såvel private virksomheder, uddannelsesverdenen og i undervisningsministeriet.

Jens Mejer Pedersen har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.psych., og har efterfølgende taget lederuddannelser, herunder et executive CBL forløb på Henley Business School. Han er 60 år, gift og har to voksne børn og bor i Skibhuskvarteret i Odense.