1964 har valgt UCL som førsteprioritet

1964 kvote 2-ansøgere har i år en af UCL’s uddannelser som førsteprioritet. Det er en tilbagegang på knap 28 procent i forhold til året før.

 

Dato: 15.03.2022 - Forfatter: Winnie Laursen

I dag klokken 12 udløb fristen for at søge mod de videregående uddannelser gennem kvote 2 – altså for at blive vurderet og optaget på andet end sit karaktergennemsnit.

Der er både gode og knap så gode nyheder i kvote 2-tallene. En del af nedgangen i antallet af førstprioritetsansøgninger i år er der dog en klar forklaring på.

Engelsksprogede uddannelser væk

Som en del af en politisk aftale fra juni sidste år, blev det besluttet at lukke alle engelsksprogede uddannelser.

Det betyder for UCL, at de 244 førsteprioritetsansøgninger, der sidste år kom fra udenlandske studerende, ikke er at finde i tallene fra i år.

- Det er klart, at det kan mærkes, når de engelsksprogede uddannelser ikke længere optræder i tallene - de står for næsten en trejdedel af nedgangen i førsteprioritets-ansøgningerne. Tilbage står, at der stadig er færre, der har valgt at søge kvote 2 i år sammenlignet med sidste år, og det er selvfølgelig bekymrende, siger Jens Mejer Pedersen, rektor på UCL erhvervsakademi og professionshøjskole.

De udenlandske uddannelser har været placeret under den søjle af uddannelser på UCL, der er målrettet erhvervslivet.

Fremgang på tekniske uddannelser

Det er til gengæld også her under de tekniske uddannelser, at man sporer en øget interesse blandt ansøgerne. Eksempelvis oplever el-installatør, procesteknologer og automationsteknolog en flot fremgang.

-  De her uddannelser klæder studerende på til at kunne bidrage med tekniske færdigheder til den grønne omstilling. Det er kompetencer, som erhvervslivet i høj grad efterspørger, og som vi er glade for at kunne byde ind med, siger Rektor Jens Mejer Pedersen.

Rektor: Det endelige billede har vi først efter 5. juli

Sygeplejerskeuddannelsen er samlet set den største af UCL´s uddannelser med 597 studiepladser fordelt i Vejle, Odense og Svendborg.

På sygeplejerskeuddannelsen er søgningen via kvote 2 næsten halveret i forhold til 2021. På de øvrige velfærdsuddannelser lærer, pædagog og socialrådgiver er der en tilbagegang på 20 procent.

- Det er rigtig ærgerligt, for det er faggrupper, samfundet har meget brug for, siger Jens Mejer Pedersen, der samtidigt hæfter sig ved, at bioanalytikeruddannelsen klarer sig fint med en fremgang på 23 procent.  

Han understreger, at kvote 2 tallene ikke giver det endelige billede.

Hvis man gerne vil begynde på en af UCL´s uddannelser, så er 5. juli en vigtig dato - det er nemlig fristen for at søge ind via kvote 1.