Ny diplomuddannelse skal ruste fynske virksomheder til kampen mod IT-kriminelle

En ny diplomuddannelse i IT-sikkerhed på UCL i Odense skal gøre det lettere for fynske virksomheder at få opkvalificeret deres medarbejdere og klædt dem godt på med kompetencer inden for IT-sikkerhed.

Dato: 18.06.2020 - Forfatter: Mark Lodberg

I takt med at IT-kriminelle bliver smartere, bedre organiserede og stadigt mere ressourcestærke har behovet for at opprioritere IT-sikkerheden i danske virksomheder aldrig været større.

Derfor giver en ny diplomuddannelse i IT-sikkerhed rigtig god mening for mange virksomheder. Det mener Dorthe Skriver Bonderup, der er Uddannelseschef på Marketing, Digital udvikling og Design på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

- Vi ved at IT-sikkerhed spiller en stadig større rolle i både private og offentlige virksomheder, når det handler om at beskytte virksomhedens computersystemer og følsomme data. Så vi satser på, at en ny uddannelse henvendt direkte til virksomhederne vil imødese det behov.
IT-branchen: der er behov for at styrke IT-sikkerheden

Chefkonsulent i IT-Branchen, Martin Jensen Buch er helt enig i det store behov for kompetencer inden for IT-sikkerhed. Derfor er det en god idé, at medarbejdere nu har mulighed for at tage en diplomuddannelse i IT-sikkerhed.

- Når der ikke bliver uddannet nok med kompetencer inden for IT-sikkerhed, er det afgørende at de danske virksomheder kan videreuddanne deres eksisterende medarbejdere, for på den måde at dække behovet for IT-sikkerhedskompetencer.

Relevant for alle virksomheder i Syddanmark

Med den nye diplomuddannelse i IT-sikkerhed, der udbydes på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles campus i Odense, får virksomhederne på Fyn og i hele Syddanmark nu et lokalt tilbud. Tidligere har medarbejdere, der gerne ville opkvalificeres inden for IT-sikkerhed måtte tage turen enten til Aarhus eller København.

Det glæder Julie Kowal Kristiansen, der specialkonsulent i IT og Kommunikation hos UCL og en af initiativtagerne til den nye uddannelse.

- Vi er glade for at kunne tilbyde en diplomuddannelse i IT-sikkerhed, fordi vi ved der er et stort behov for netop de her kompetencer hos virksomhederne. Og vi håber, at det er et tilbud, som virksomhederne både på Fyn og i hele regionen vil benytte sig af.

Et fleksibelt tilbud som kan tilpasses virksomhedens behov

En af de største styrker ved den nye uddannelse er den fleksible undervisningsform, som mange virksomheder efterspørger, mener Julie Kowal Kristiansen.

- Vi ved, hvor vigtigt det er for den enkelte virksomhed at kunne passe efter- og videreuddannelse ind i den øvrige drift på en let og fleksibel måde. Og det er lige præcis styrken ved en diplomuddannelse, hvor man, som medarbejder, kan følge undervisningen sideløbende med jobbet.

Fakta om diplomuddannelsen i IT-sikkerhed

Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed er en deltidsuddannelse, der løbende tilpasses udviklingen inden for IT- og cybersikkerhed. Den består af tre obligatoriske moduler, en række valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS og kan på deltid gennemføres over maksimalt 6 år.

Uddannelsen består af 4 kerneområder:

• System- og applikationssikkerhed
• Netværks- og kommunikationssikkerhed
• Design af sikre systemer
• Sikkerhedsledelse (IT-governance)

Der er åbent for tilmelding allerede nu og undervisningen på de forskellige moduler starter efter sommerferien.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her