Ny docent i inklusion, samarbejde og praksisforskning

Tilde Mardahl-Hansen er 1. marts tiltrådt som docent i ”Inklusion, samarbejde og praksisforskning” i Afdelingen for Anvendt Velfærdsforskning i Området for Kompetence- og Organisationsudvikling.

Dato: 06.03.2023 - Forfatter: Kasper Duus

Tilde har siden 2022 været leder for forskningsprogrammet ”Inkusion og hverdagsliv”, og med docenturet er ambitionen at udbygge et stærk forskningsmiljø med relevans for udvikling af UCL’s professionsuddannelser, videreuddannelse og det pædagogiske og sociale arbejde i praksisk.

Tværfagligt samarbejde i fokus

- I ”Inklusion og hverdagsliv” arbejder vi med et teoretisk afsæt i hverdagslivet og fokus på menneskers deltagelse og livsførelse i og på tværs af dagtilbud-, skole- og civilsamfundets fællesskaber. Programmets forskere arbejder på tværs af fagfelter og er inolveret i læreruddannelsen, pædagoguddannelsen såvel som socialrådgiveruddannelsen. Netop det tværfaglige fokus er centralt, fordi sociale problemer ofte går på tværs af og udfordrer de arbejds- og ansvarsdelinger, som professionel hjælp ofte indgår i, siger Tilde Mardahl-Hansen.

Med docenturet styrkes UCL’s ambition om at bidrage til forståelser af - og udvikling af - professionsfaglighed, særligt i relation til at udforske, analysere, udvikle og understøtte fællesskaber, der styrker menneskers livsbetingelser og livssituation.

Tilde er uddannet cand.comm. og ph.d. i 2018.  Hun har siden 2018 været ansat som adjunkt på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og fra 2020 som lektor.

Inklusion og hverdagsliv