E-handelsstuderende klædes på til nye regler om webtilgængelighed

Hvordan sikrer man sig, at ens hjemmeside kan bruges af alle – uanset handicap? Det skal danske virksomheder finde svaret inden 2025, hvor nye regler om webtilgængelighed træder i kraft.

Dato: 05.10.2022 - Forfatter: Mark Lodberg

Ordblindhed, nedsat syn eller motorisk handicap kan gøre det vanskeligt at bruge en hjemmeside. Derfor er der i Danmark lovgivning, der sikrer at alle offentlige hjemmesider lever op til regler om såkaldt webtilgængelighed.

Men om mindre end 3 år træder nye regler i kraft, der omfatter alle private virksomheder i Danmark.

Derfor bliver webtilgængelighed en af de udfordringer som danske virksomheder store som små skal tackle inden for de næste par år.

På professionsbacheloruddannelsen i e-handel på UCL kommer de studerende til at spille en vigtig rolle i at hjælpe deres fremtidige arbejdsgivere med at leve op til de nye regler.

Derfor er er emnet allerede nu at finde en del af pensum på uddannelsen, fortæller praktik- og studiekoordinator på uddannelsen i e-handel Sine Larsen.

- For de e-handelsvirksomheder vi uddanner til, er det vigtigt at de studerende altid kan bidrage med de nyeste tendenser og begå sig inden for det lovgrundlag som virksomhederne skal leve op til.

- Da webtilgængelighed bliver lovpligtigt for alle private virksomheder i 2025, er det derfor essentielt at de studerende har kendskab til det og kan arbejde med det i praksis.

Nye regler giver god mening

For Adjunkt Sanne Riber Baun Kristensen, der underviser de studerende på e-handel i bl.a. webtilgængelighed, giver de nye regler for private virksomheder god mening.

- Der findes op imod en halv million mennesker med funktionsnedsættelser som f.eks syns- og motorisk handicap, der har svært ved at tilgå websites og deres funktioner.

Derfor mener Sanne Riber Baun Kristensen, at det er vigtigt, at der kommer fokus på at digitale brugergrænseflader skal være brugervenlige for alle mennesker.

- Vi vil gerne uddanne vores studerende til at fokus på at alle, der tilgår en webshop har mulighed for at foretage et online køb samt at få den gode brugeroplevelse.

For Laura Skov Hansen, der er ved at uddanne sig til professionsbachelor i e-handel, er webtilgængelighed et spændende emne.

- Det var spændende og meget relevant at lære om webtilgængelighed. Det var overraskende, hvor mange mennesker der ikke er i stand til at gennemføre et køb online grundet en funktionsnedsættelse.

- Af samme årsag var det også dejligt at få inputs til, hvordan man kan skabe en god brugeroplevelse for alle.”

Eksempler på webtilgængelighed

Der findes en lang række forskellige handicaps og funktionsnedsættelser, som man som virksomhed skal tage hensyn til, hvis man skal lave op til reglerne om webtilgængelighed.

Fx kan brugen af bestemte farver give problemer for de 8 procent af danske mænd, der er farveblinde.

For gruppen af 65.000 til 75.000 svagtseende i Danmark kan størrelsen på teksten på en hjemmeside give problemer, og derfor kan det være nødvendigt at kunne ændre skriftstørrelsen.

De nye regler om webtilgængelighed for private virksomheder træder i kraft i sommeren 2025.

Læs mere om professionsbacheloruddannelsen i e-handel