Lærer- og pædagogstuderende kan afhjælpe pressede skoler og dagtilbud

Kommunale jobbanker med lærer- og pædagogstuderende skal hjælpe skoler, dagtilbud og SFO'er, der er hårdt pressede efter genåbningen af landets institutioner.

Dato: 29.04.2020

Genåbningen af skoler, dagtilbud og SFO’er til en helt ny og anderledes hverdag med nye krav og regler, har betydet pres på personaleressourcerne i mange kommuner. Kommunale jobbanker bringes nu i spil for at afhjælpe situationen.

Lærer- og pædagogstuderende har givet udtryk for, at de gerne vil hjælpe til i dagtilbud og skoler i det omfang, studierne tillader det. KL, Danske Professionshøjskoler, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Lærerstuderendes Landskreds ønsker at bakke om de studerendes initiativ.

Tanken er ikke ny, da man den seneste tid, allerede har arbejdet med jobbanker for studerende på sundhedsområdet,  og nogle kommuner har også oprettet jobbanker for lærer- og pædagogstuderende. Det arbejde vil Danske Professionshøjskoler, KL, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Lærerstuderendes Landskreds gerne understøtte og udbygge yderligere.

- Vi er glade for, at vi kan hjælpe med gode, kvalificerede kræfter i denne helt ekstraordinære situation. De studerende kan bistå lærere og pædagoger i folkeskoler og daginstitutioner. De kan bruge den faglighed, de allerede har, og de kan uden tvivl gøre en vigtig forskel for børnene og lære af de forløb, de vil indgå i. Samtidig er det væsentligt for os, at deltagelse ikke er en erstatning for praktikforløb eller kommer i karambolage med studieaktiviteter for de studerende, som følger undervisning, siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

Jobbanker frem til sommerferien

Arbejdet med jobbankerne vil foreløbig køre frem til sommerferien 2020. I jobbankerne kan kommunerne finde studerende til lønnede studiejobs i dagtilbud og skoler. 

De studerende, der findes gennem en jobbank, aflønnes for deres arbejde, ligesom arbejdet finder sted ved siden af studiet og ikke må ske på bekostning af studieaktiviteter. Arbejdet er heller ikke en erstatning for eventuelle praktikforløb.

Læs mere i pressemeddelelsen her.