Lærerstuderende rykker ud med sprogbrusebad

FremMedSprog-dagen sætter fokus på fremmedsprog med aktioner på skoler i hele landet. I Odense tager lærerstuderende fra UCL ud på tre skoler og laver sproglege med eleverne.

Dato: 04.10.2019 - Forfatter: Kasper Duus

Hvad siger en hund på spansk?*

Det er en styrke at kunne tale flere fremmedsprog end engelsk. Fremmedsprog åbner døre og er en gave, som man kan bruge i mange sammenhænge hele livet. Derfor tager lærerstuderende fra UCL fredag den 4. oktober ud på tre odenseanske skoler og sætter fokus på fremmedsprog med såkaldte ”sprogbrusebade”, som led i det landsdækkende event FremMedSprog i uge 40.

- Fremmedsproglige og fremmedkulturelle kompetencer skal både betragtes som almendannende, som særlige kvalifikationer og som tillægskompetencer til de fleste professio-ner. I den globale verden, vi lever i, er engelsk et must, men det at kunne tale et andet, tredje eller fjerde fremmedsprog er en konkurrenceparameter på fremtidens markeder.

Derfor sætter regeringens sprogstrategi fokus på flere fremmedsprog ud over engelsk, siger Marie Pia Pettersson, som er lektor, ph.d. og underviser i tysk på læreruddannelsen.

- At kunne flere fremmedsprog er ikke kun et spørgsmål om økonomiske beregninger, langt fra. Både dansk og engelsk har dybe spor fra sprog som for eksempel tysk, fransk, italiensk og latin. Kendskab til fremmedsprogene er en kilde til viden og forståelse af vores eget sprog, og den verden vi lever i og beskriver med sproget, forklarer hun.

Derfor sender hun sine studerende ud på de tre skoler Kratholmskolen, Søhusskolen og Skt. Klemensskolen for at slå et slag for fremmedsprog. Det sker blandt andet gennem sproglege, sange og dyrelyde på forskellige sprog.

På hvor mange sprog kan du sige ’talk to me’?

De studerende glæder sig til at komme ud og afprøve nye og anderledes måder at arbejde med fremmedsprog og sprogforståelse på.

-Vi er løbende afsøgende på nye måder at arbejde med sprog på UCL, siger Dorthe KingoThruelsen, som er uddannelsesleder på læreruddannelsen i Odense.

Det Nationale Center for Fremmedsprog

FremMedSprog er et event igangsat af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF), som er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannel-sessystemet. NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet, således at flere elever og studerende i fremtiden vil vælge frem-medsprog og opnå gode fremmedsprogskompetencer.

* Den siger "guau guau".