Notat fra KL udfordrer meritpædagoguddannelsen

Ifølge KL må kommunerne ikke udbetale løn til pædagogmedhjælpere, når de læser på meritpædagoguddannelsen.

Dato: 13.01.2023 - Forfatter: Kasper Duus

Meritpædagoguddannelsen er en model, hvor man kan kombinere et arbejde som pædagogmedhjælper med uddannelsen til pædagog. Det er en mulighed, som henvender sig til erfarne pædagogmedhjælpere, som gerne vil arbejde videre i faget som uddannede pædagoger. Men nu sår Kommunernes Landsforening tvivl om kommunernes hjemmel til at udbetale løn til pædagogmedhjælperne, når de er på uddannelsen.

Håber på hurtig løsning

På UCL tror man fortsat på, at meritpædagoguddannelsen er en god og levedygtig model, og at parterne vil finde en løsning i de kommende overenskomstforhandlinger eller fra politisk hold.

- Vi håber og tror naturligvis på, at KL snart finder en løsning. UCL Professionshøjskole og Erhvervsakademi udbyder derfor fortsat meritpædagoguddannelsen, siger Anders Nørgaard, uddannelseschef for pædagoguddannelserne på UCL.

Samarbejde med region og kommuner

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder flere modeller for meritpædagoguddannelse, der bidrager til at løse udfordringen med at skaffe uddannede pædagoger. Det er en udfordring, som mange kommuner står med, og som kun ser ud til at blive større de kommende år.

- I UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har vi i samarbejde med region og kommuner udviklet nogle spændende modeller for meritpædagoguddannelse, som er væsentlige bidrag i arbejdet med at løse rekrutteringsudfordringerne, og som samtidigt løfter kvaliteten i institutionerne. Vi er derfor selvfølgelig bekymrede for, hvad KL’s notat har af konsekvenser for meritpædagoguddannelsen i fremtiden, siger Anders Nørgaard, uddannelseschef for pædagoguddannelserne på UCL.

Det er muligt at søge meritpædagoguddannelsen på UCL med studiestart til sommeren 2023.

Meritpædagoguddannelsen