Ny bog om læsningens kunst

Forskningschef Thomas Illum Hansen har skrevet en personlig bog om læsningens kunst. Han vil have oplevelsen og indlevelsen i læsningen tilbage i danskfaget.

Dato: 11.06.2020 - Forfatter: Kasper Duus

I dag udkommer forskningschef Thomas Illum Hansen med en ny bog. Titlen er Kunsten at læse, og emnet er netop læsning og ikke mindst glæden ved at læse.

Med bogen tager han afsæt i sin egen personlige læseglæde og præsenterer en kritik af et danskfag, der er blevet for mekanisk og redskabsorienteret.

- Jeg har skrevet bogen, fordi der er brug for et andet perspektiv på danskfaget, end det der har hersket de seneste år med målbare præstationskrav og læringsmålsstyring, siger Thomas Illum Hansen.

- Bogen er skrevet for lærere og til lærere, og den er blevet til på baggrund af forskning med lærere. På den måde kan man se den som et udtryk for de værdier, der ligger til grund for den anvendte forskning i professionshøjskolesektoren.

Han slår et slag for, at oplevelse, fordybelse og virkelyst skal i førersædet, når der står læsning på skemaet. Det gør han blandt andet på baggrund af erfaringer og resultater fra en stor undersøgelse af undersøgelsesorienteret litteraturundervisning, som han har stået i spidsen for. Men altså også sin egen læseglæde, som han har haft med fra barnsben.

- Læseglæde er faktisk indskrevet i danskfagets fagformål, men vi ligger i Danmark i bund i internationale undersøgelser på læseglæden. Derfor bliver vi nødt til at spørge os selv, om vi i for høj grad har fokuseret på træning, hastighed og afkodning i forhold til læsning, siger Thomas Illum Hansen.

Kunsten at læse udkommer på Aarhus Universitetsforlag i serien Pædagogisk rækkevidde, der udgives i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. I serien giver Danmarks førende pædagogiske forskere viden til skoledagen og inspirerer til praksisnær pædagogisk udvikling.

Se bogen på forlagets hjemmeside.

Thomas Illum Hansen Forskningschef for Anvendt forskning i pædagogik og samfund, docent, ph.d.