Ny ph.d.: Børn har ret til science - om at skabe kontinuitet mellem daginstitution og skole

Stine Mariegaard har i sin ph.d. undersøgt, hvordan man kan skabe kontinuitet mellem daginstitution og skole gennem en undersøgelsesbaseret tilgang til naturfag.

Dato: 08.06.2021 - Forfatter: Kasper Duus

Stine Mariegaard fokuserer i sit ph.d.-projekt på, hvordan en undersøgelsesbaseret tilgang til naturfag både før og efter skolestart kan styrkes og samtidigt anvendes som ”kontinuitetsmedkonstruktør”, så børnene oplever større sammenhæng i overgangen mellem de to institutioner. Afhandlingen er en del af projektet ’Science i børnehøjde’.

- I min tilgang undersøger jeg kontinuitet og sammenhængen mellem daginstitution og skolen og i mindre grad overgangen og forskellene mellem de to institutioner, siger Stine Mariegaard.

Skolestarten opfattes traditionelt som vanskelig og forandringsfyldt. Det er vigtigt, at der er fokus på elementer af kontinuitet

- Tidligere har der været en tendens til at fokusere på, at børnene skal blive ’skoleparate’, og der har man traditionelt kigget på de kognitive færdigheder, fortæller Stine.

- I min tilgang kigger jeg både på de emotionelle, intellektuelle og praktiske aspekter i børns erfaringer, forklarer hun.

I projektet har hun lavet videoobservationer og interview med både børn og fagprofessionelle i tre daginstitutioner, tre børnehaveklasser og tre førsteklasser. Hun har konkret lavet forsøg, hvor børnene får erfaringer med kuglebaner, spiring af planter og magneter, som knytter an til naturvidenskabelig oplevelser, viden og erkendelse. I skolen kan der skabes forbindelse til tidligere oplevelser ved at tale om de konkrete oplevelser fra daginstitutionen og fx kigge på billeder, så børnene husker deres glæde og begejstring, når der laves nye undersøgelser med science i skolen.

Nyt forskningsfelt

Med sin afhandling peger Stine Mariegaard på et helt nyt forskningsfelt, som fokuserer på oplevelser og erfaring med naturfag for barnets skyld frem for undervisning og læring. Hun kalder det ECIBSE – Early Childhood Inquiry Based Experience, som er forskellig fra IBSE – Inquiry Based Science Education.

- Det er en mere holistisk tilgang, som ser på det hele barn og dets oplevelsesverden, siger Stine Mariegaard.

Hendes forskning peger på, at der mangler viden om, hvordan de fagprofessionelle – pædagoger og lærere – har mulighed for fagspecifikt at samarbejde med henblik på at understøtte kontinuitet i børns science-erfaring. Og videre at det er en udfordring at implementere på en måde, som er relevant for børnene og samtidig skaber sammenhæng og kontinuitet til tidligere og fremtidige erfaringer.

- En af de store pointer er at bevare respekten for daginstitutionens egen særkende. Vi skal ikke spejle skolen ind i daginstitutionen, siger Stine Mariegaard.

Stine Mariegaard forsvarede ph.d.-afhandlingen den 12. maj 2021. Stine er adjunkt på pædagoguddannelsen, master i naturfagsdidaktik, og hun har en baggrund som lærer i natur og teknologi i folkeskolen.