Professionshøjskolerne vil i fællesskab nytænke indsatsen for ordblinde børn

50.000 børn i den danske grundskole har store læse- og stavevanskeligheder. Heraf udgør ordblinde langt den største gruppe.

Dato: 13.12.2019 - Forfatter: Kasper Duus


Ordblindhed giver store problemer med at læse, stave og skrive og regnes derfor som den mest udbredte barriere for et barns læring samt for, at det kan deltage i samfund og arbejdsliv. Derfor er 50.000 et tal, som det er bydende nødvendigt at reagere på.

Det sker med det landsdækkende projekt Læsesucces for ordblinde børn, som Nationalt Videncenter for Læsning nu igangsætter med deltagelse af alle seks professionshøjskoler og i tæt samarbejde med 12 kommuner. Projektet støttes med kr. 3.930.000 af Egmont Fonden.

Projektet er målrettet ”dobbeltudfordrede børn”, det vil sige ordblinde børn fra socialt udfordrede familier, og er nyskabende i sit design, idet indsatsen udvikles efter det enkelte barn og inddrager en bred vifte af fagpersoner omkring barnet.

Både barnets familie og de nære fagprofessionelle, som er lærere, læsevejleder og pædagoger fra barnets skole, involveres som aktive parter. Specialister fra de seks professionshøjskoler sikrer sparring for de involverede parter og står efterfølgende for at dele projektets metoder og resultater med landets øvrige kommuner.

Rammen er dermed sat for et stærkt og fagligt samarbejde, for erfaring og viden, der vil brede sig ud til hele landet, og hvor det ordblinde barn og dets faglige og sociale behov hele tiden er i centrum. Målet er, at de voksne omkring børnene udvikler faglige og pædagogiske redskaber, så de kan sikre barnet varigt forbedrede muligheder for at deltage i skole- og samfundsliv.


FAKTA OM LÆSESUCCES FOR ORDBLINDE BØRN
144 børn fra 4.-6. klasse på 12 skoler i 12 kommuner deltager i Læsesucces for ordblinde børn. Projektet ledes af Nationalt Videncenter for Læsning og udføres af specialister fra landets seks professionshøjskoler. Det igangsættes januar 2020, løber over to skoleår og er støttet af Egmont Fonden. Læs mere om Læsesucces for ordblinde børn på videnomlaesning.dk 


Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets seks professionshøjskoler.
Professionshøjskolernes kerneopgave er at udvikle et praksisnært vidensgrundlag til gavn for professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i professionerne. Derfor formidler Nationalt Videncenter for Læsning viden og forskning fra både praksis, uddannelse og forskningsfelt, der retter sig mod studerende og undervisere i professionsuddannelserne, samt fagprofessionelle i velfærdsprofessionerne.

Særligt har centeret fokus på viden, der kan anvendes af pædagoger, lærere og undervisere i ungdomsuddannelserne.

Læs mere om centeret på
www.videnomlaesning.dk 


De seks professionshøjskoler er:

  • Professionshøjskolen UCN
  • VIA University College
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Københavns Professionshøjskole
  • Professionshøjskolen Absalon
  • University College Syd.