UCL bliver del af Danmarks største børnekulturprojekt

Nordea-fonden støtter projektet LegeKunst med 25 mill. kr. UCL bliver en vigtig medspiller i det landsdækkende projekt, som Udviklingscentret Kulturprinsen i Viborg står i spidsen for.

Dato: 15.05.2019

Over de næste 4 år vil 20.000 børn i dagpleje, vuggestue og børnehave, over 1000 pædagogiske medarbejdere, mere end 8000 pædagogstuderende, hundredvis af kunstnere og op til 50 kulturinstitutioner over hele landet få glæde af projektet LegeKunst.

Det er en realitet, efter Nordea-fonden har valgt at donere 25 mill. kr. til Danmarks største børnekulturprojekt.

Det vækker glæde hos projektets initiativtager Kulturprinsen, Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur i Viborg og hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der er en vigtig partner i projektet.

- Med LegeKunst imødekommer vi efterspørgslen fra pædagogernes side efter nye kompetencer til, hvordan de kan åbne for samskabende og kulturelle aktiviteter sammen med børnene. Samtidig kan vi med en praksisnær forskningsdel i LegeKunst formidle viden om, hvordan et samarbejde mellem kunstner, pædagog og forsker kan være rammesættende for børns leg, trivsel og dannelse, siger Ulla Voss Gjesing, centerchef ved Kulturprinsen.

LegeKunst giver ny viden om at lege sig til dannelse

Hos UCL er det i første omgang Pædagoguddannelsen i Jelling, der er med i projekt LegeKunst. Både for UCL’s pædagoguddannelse og børnene i UCL’s lokalområde bliver det en stor gevinst.

- Vi arbejder allerede meget med leg på pædagoguddannelsen. Men ved at være en del af det her projekt får vi ny viden om, hvordan leg og dannelse kan styrkes via børnenes møde med kunst og kultur. Den viden vil både gavne vores pædagogstuderende og de børn, de professionelt kommer til at arbejde med, siger Peter Brunbech, centerleder ved UCL Jelling.

- UCL deltager også med en forskningsdel med fokus på leg og historiedannelse. Vi undersøger, hvordan samskabende processer med børn, pædagoger og kulturformidlere kan inspirere til leg og fortællinger, og hvordan børn bruger fortid og livsfortællinger til at skabe mening i nutid og fremtid, siger Peter Brunbech.

UCL’s pædagoguddannelse vil bl.a. samarbejde med Vejle og Fredericia kommuner samt kulturinstitutioner i området ifm projekt LegeKunst.

En ambitiøs indsats der vil få børn til at blomstre

Nordea-fonden uddeler hvert år 500 mill. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I årene 2019-2021 har Nordea-fonden valgt at sætte netop de 0-6 årige i centrum for uddelingerne under fokusområdet ”Flere børn der blomstrer”:

- Med LegeKunst vil tusindvis af børn opleve endnu mere leg, kreativitet og kultur i deres dagtilbud. Det er en stor og ambitiøs national indsats, som helt sikkert vil få flere børn til at blomstre, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

- En stor del af menneskets personlighed, kompetencer og vaner dannes, fra vi er børn. Derfor er tidlige, målrettede indsatser vigtige at støtte, når man som os har en mission om at fremme gode liv, siger Henrik Lehmann Andersen.

I UCL-regi er det også planen, at Pædagoguddannelsen i Odense bliver aktiv medspiller i projekt LegeKunst.