UCL-forsker tildelt RUBIN-prisen

Tilde Mardahl-Hansen, der er ph.d. og forsker hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er blevet tildelt RUBIN-prisen af Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift.

Dato: 28.01.2021 - Forfatter: Carsten Pico

Hvordan kan lærere og PPR-psykologer være med til at udvikle deltagelsesmuligheder for børn og unge i skolen?

Det er Tilde Mardahl-Hansen optaget af i sin forskning. Hun er ph.d. og forsker hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles afdeling for Anvendt Velfærdsforskning.

Hun er så skarp på emnet, at hun er blevet tildelt RUBIN-prisen 2020 af Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift for årets bedste, videnskabelige artikel.

- Prisen gives som en belønning for det faglige og det velskrevne, for aktualitet og det særlige – samt for evnen til at formidle et komplekst stof, skriver Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift på sin hjemmeside.

Tidsskriftet henvender sig primært til psykologer og fagfolk, der beskæftiger sig med børn og unges udvikling, særlige behov, trivsel og vilkår og med emner, der har betydning for børn og unges udvikling.

Prisen er også en anerkendelse af UCL’s forskningsmiljø

Tilde Mardahl-Hansen er både på egne og UCL’s vegne glad for, at hun er blevet tildelt RUBIN-prisen.

- Det bekræfter, at vi som et relativt nyt forskningsmiljø på en professionshøjskole er lykkedes med at skabe forskning, der er relevant for professionsfeltet, og som professionelle oplever at kunne bruge i praksis, siger Tilde Mardahl-Hansen.

- Samtidig er det spændende og tankevækkende, at netop en relativt kritisk forskningsartikel, som leverer et i virkeligheden ret teoretisk bidrag til forståelser af faglighed og undervisningspraksis, kan genkendes som relevant for praksis, siger hun.

- Det peger på, at der er brug for og efterspørgsel efter faglig teoriudvikling, der baserer sig på forskning tæt på praksis, og at det kan vi levere blandt andet her i vores forskningsprogram ”Inklusion og Hverdagsliv” på UCL, siger Tilde Mardahl-Hansen.

Stor ros til UCL-forsker og hendes artikel

Tilde Mardahl-Hansen får mange anerkendende ord med på vejen for hendes artikel, der har titlen ”Udvikling af børns og unges deltagelsesbetingelser i folkeskolen – et spørgsmål om professionelles relationskompetencer eller snarere om betingelser for samarbejde?”

Om den vindende artikel skriver Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift:

- Der er interessante perspektiver i artiklen, hvor undervisning anskues i en praksisteoretisk tilgang, der karakteriserer undervisning som social praksis. Samtidig er der forskellige menneskesyn, samfundssyn, børnesyn og læringssyn, der mødes og brydes og som skaber modsætningsfyldte forståelser. Det knytter forfatteren til nogle interessante perspektiver på PPR-opgaven.

- Som læser får man virkelig fremlagt et ”kludetæppe”, som lærere og elever skal agere og samarbejde indenfor. Eller som forfatteren udtrykker det: Lærerfaglighed i praksis handler netop om at håndtere det komplekse hverdagsmylder af sammenhænge og modsætninger i forhold til at skabe betingelser for, at børn kan lære noget sammen - og at håndtere konflikter og forskelle som en del af dette.

- Det er skønt, at forfatteren udtrykker forventningen til PPR-psykologens indsats helt klart og eksakt, når læreren oplever, at arbejdet bliver vanskeligt: Ressourcepersoner som PPR-psykologer kan ikke ”nøjes med” at være eksperter, men må indgå i samarbejde med lærere og elever om udforskning af betingelser for læring og deltagelse i skolen og forholde sig til de ofte konfliktuelle sammenhænge mellem forskellige aspekter af den undervisningspraksis, som børn skal lære og trives i.

Læs og se mere om Tilde Mardahl-Hansens forskning

Tilde Mardahl-Hansen er uddannet cand.comm. Siden 2010 har hun hovedsageligt arbejdet med forskning inden for skoleområdet.

Hendes ph.d.-projekt er et kvalitativt studie af en gruppe læreres hverdagsliv i skolen på tværs af skolelivets mange forskellige aktiviteter.

Hun har fokus på deres situerede udforskning og organisering af det mangfoldige, sociale liv, som karakteriserer læringsfællesskaber i folkeskolen.

Læreres deltagelsesmåder i klasseværelset undersøges i relation til, hvordan de dagligt navigerer i et komplekst landskab af konflikter i forhold til, hvordan skolen skal prioritere, hvordan problemer skal forstås.

Du kan læse mere om Tildes Mardahl-Hansens forskning i artiklen ”Forskere: Lærerens faglighed bliver underkendt” fra fagbladet Folkeskolen. Du kan også se en video, hvor UCL-forskeren holder et oplæg om de ting, hun skriver om i den artikel, der nu har givet hende RUBIN-prisen.

Artikel fra Folkeskolen: Forskere: Lærerens faglighed bliver underkendt.

Oplæg: Forståelser af lærerfaglighed har betydning i PPR's arbejde (video på YouTube).

Læs Tilde Mardahl-Hansens vinderartikel i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift (nr.2/2019), hvor du kan købe adgang til tidsskriftets artikler.