Ergoterapeut fra UCL er ny professor i rehabilitering og aktivitetsvidenskab

Hanne Kaae Kristensen, ph.d., docent ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og lektor ved Syddansk Universitet (SDU) er udnævnt til professor i rehabilitering og aktivitetsvidenskab ved Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospital.

Dato: 17.09.2019 - Forfatter: Carsten Pico

Hanne Kaae Kristensen, der er uddannet ergoterapeut og siden 2013 har været ansat som docent i Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning på UCL, får fremover en ekstra fremtrædende rolle inden for forskning.

Hun er nyudnævnt professor i rehabilitering og aktivitetsvidenskab ved Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospital.

Her skal Hanne Kaae Kristensen styrke klinisk forskning i personcentreret rehabilitering og aktivitetsvidenskab som tværprofessionelle og tværsektorielle vidensområder. Det skal ske i tæt samarbejde med borgere, patienter og sundhedsprofessionelle.

Målet er at udvikle og evidensbasere sundhedsfaglig praksis.

Fremtidens demografiske udvikling er drivkraften

Hanne Kaae Kristensen er i sit arbejde motiveret af de kommende årtiers demografiske udvikling med flere ældre borgere og det stigende antal borgere, der lever med en kronisk lidelse.

Derfor har hun engageret sig i forskning indenfor rehabilitering og aktivitetsvidenskab.

Formålet er at:

  • Øge evidensbaseret praksis og ny praksisnær forskningsbaseret viden i klinikken og på de sundhedsfaglige uddannelser.
  • Øge inddragelse af brugerperspektiv og brugerinvolvering.
  • Forskningsbasere kritisk refleksion og klinisk ræsonnering.
  • Udvikle tværprofessionel og tværsektoriel implementeringsforskning i den terapeutfaglige praksis.

Sideløbende med den kliniske forskning har Hanne Kaae Kristensen forsket i, hvordan handlinger, processer, interaktioner og sociale relationer foregår i forbindelse med udvikling og implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske interventioner i klinisk praksis både nationalt og internationalt.

Hanne kommer ekstra tæt på forskningsverdenen

Hanne Kaae Kristensen har siden 2001 været tilknyttet Odense Universitetshospital som hhv. afdelingsleder for Ergoterapiafdelingen, ledende udviklingsterapeut og forskningsleder i Rehabiliteringsafdelingen og senest som lektor i Forskningsenheden for Rehabilitering.

Hanne Kaae Kristensen indgår også i at udvikle forskningsaktiviteter og forskningsmiljøer.

Ud over at medvirke i danske netværk indenfor rehabilitering, deltog Hanne Kaae Kristensen i etableringen af the Baltic Sea Network for Personalised Health Care og var bestyrelsesmedlem i perioden 2015-2018.

Siden 2017 har Hanne Kaae Kristensen været tilknyttet Sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institute, Stockholm og fra 2018 også som medlem af the Occupational Science Europe Research Committee (OSERC).

Hanne Kaae Kristensen vil bidrage til Rehabiliteringsafdelingens forskningssamarbejder. Hun skal bl.a. udvikle og styrke formelt nationalt og internationalt forskningssamarbejde gennem tilknytning til Karolinska og Trondheim og lokalt til bl.a. REHPA og UCL. Forskningssamarbejde til bl.a. Skejby og kommunerne i Region Syd vil konsolideres og udvides. Internationalt vil medlemskabet i OSE Europe også indgå i etableringen af nye forskningsnetværk indenfor aktivitetsvidenskab.