Bliv klogere på digitale teknologiers betydning for fremtidens sundhedsvæsen

Kan nye teknologier være med til at løse de store udfordringer fremtidens sundhedsvæsen står over for? Det spørgsmål diskuterer en række eksperter i 3 podcasts, som UCL bringer i november.

Dato: 07.10.2020 - Forfatter: Carsten Pico

Fremtidens sundhedsvæsen er under pres. Flere danskere lever længere med flere kroniske sygdomme. Og der er ikke nødvendigvis flere hænder til at tage sig af dem.

Der er derfor ønske om mere effektiv og smartere behandling, pleje og omsorg.

Brug af nye digitale teknologier kan blive et af de afgørende svar på, hvordan fremtidens sundhedsprofessionelle sammen med borgerne kan opretholde høj kvalitet i sundhedsvæsenet.

Men det vil uundgåeligt resultere i både nye muligheder og problemstillinger. Det gælder i forhold til alt fra nye måder at kommunikere på til nye typer af pleje og ændrede relationer.

Så er der grund til håb eller bekymring, når vi i højere og højere grad inddrager teknologi i sundhedsvæsnet?

Det sætter UCL fokus på med 3 podcasts, der bliver bragt i november i forbindelse med konferencen WHINN, der sætter spot på fremtidens sundhedsvæsen.

De 3 podcasts henvender sig særligt til undervisere, ledere og studerende på sundhedsuddannelser samt ansatte og ledere indenfor sundhedsområdet i kommuner og regioner.

Transformation af professionsforståelse og -faglighed

Den ene podcast har titlen ”Transformation af professionsforståelse og -faglighed”.

Her diskuterer 3 eksperter, hvordan inddragelse af digitale teknologier i sundhedsydelserne har betydning for de sundhedsprofessionelles selvforståelse. Herunder hvordan digitale teknologier forandrer praksis og omvendt.

De 3 eksperter er:

  • Henriette Langstrup, lektor ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning på Københavns Universitet.
  • Claus Bossen, professor i digitalt design og informationsstudier ved Aarhus Universitet.
  • Finn Olesen, ph.d’er fra Aarhus Universitet, der bl.a. forsker i teknologifilosofi.

Tilmeld dig ”Transformation af professionsforståelse og -faglighed” - 20/11 kl. 11 – 11.45.

Teknologiforståelse fra et brugerperspektiv

Den anden podcast har titlen ”Teknologiforståelse fra et brugerperspektiv”.

Her diskuterer eksperterne, hvordan sundhedspraksis transformeres via de interaktioner, som finder sted mellem de digitale teknologier og brugeren af teknologierne.

Eksperterne er Henriette Langstrup, Finn Olesen og Claus Bossen.

Tilmeld dig ”Teknologiforståelse fra et brugerperspektiv” - 20/11 kl. 10 – 10.45.

Bæredygtig udvikling af digitale kompetencer i praksis

Den tredje podcast ”Bæredygtig udvikling af digitale kompetencer i praksis” henvender sig især til ansatte og ledere indenfor sundhedsområdet i kommuner og regioner.

Med udgangspunkt i 3 forskellige indsatser er der fokus på fordele og udfordringer ved digital kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle i praksis.

Deltagerne i panelet er:

  • Karen Tambo, projektleder og uddannelseskonsulent i Region Midt.
  • Jonas Roer Pedersen, IKT- & implementeringskonsulent i Horsens Kommune.
  • Kim Koldby, chefkonsulent hos UCL.

De er centrale ressourcepersoner og kommer fra projekterne ”Digis” fra Region Midt, ”Teknologiagentuddannelsen” i Horsens Kommune og ”Bliv digital kompetent” fra Region Syddanmark.

Tilmeld dig ”Bæredygtig udvikling af digitale kompetencer i praksis” - 17/11 kl. 14.30 – 15.30.