Nyt initiativ ruster UCL-studerende til fremtidens teknologier

Nye teknologier buldrer frem i sundhedsvæsenet. Derfor får alle nye studerende på UCL’s sundhedsuddannelser nu et grundforløb i teknologiforståelse i starten af deres uddannelse.

Dato: 19.04.2021 - Forfatter: Carsten Pico

Hvordan ser sundhedsvæsenet ud om 10 år for dig, der lige nu tager en sundhedsuddannelse? Hvilke teknologier kommer du til at arbejde med som sundhedsprofessionel? Og hvad kræver det af dig?

Det bliver alle studerende på UCL’s 5 sundhedsuddannelser nu klædt ekstra godt på til i forbindelse med et helt nyt obligatorisk grundforløb i teknologiforståelse.

- Teknologierne buldrer frem indenfor sundhedsvæsenet i øjeblikket. Og det får betydning, hvad enten du er ved at uddanne dig til sygeplejerske, ergoterapeut, radiograf, fysioterapeut eller bioanalytiker, siger Thomas Ahler, udviklingskonsulent hos UCL.

- Det her nye grundforløb i teknologiforståelse skal give de kommende sundhedsprofessionelle nogle generelle, digitale kompetencer, der kan blive afgørende for at opretholde et stærkt sundhedsvæsen i fremtiden, siger han.

Nye teknologier fylder meget i fremtidens sundhedsvæsen

Alle nye studerende på UCL’s sundhedsuddannelser kan se frem til et 3 dages grundforløb om teknologiforståelse det første år af deres uddannelse.

- Vi har fokus på 3 ting i forløbet, siger Thomas Ahler.

- De studerende får et perspektiv på, hvordan sundhedsvæsenet ser ud om 10 år. Vi ser på, hvilke samfundsmæssige mega trends, der driver udviklingen og indførslen af teknologi, siger udviklingskonsulenten.

- Der kommer flere ældre, mange multisyge borgere og færre hænder i sundhedsvæsenet. Derfor bliver der behov for endnu mere teknologi. I grundforløbet bliver det sat ind i en professionskontekst, så de studerende får en forståelse for betydningen af, at fremtidens sundhedsvæsen bliver anderledes, end det vi har i dag, siger han.

De studerende får også præsenteret en analysemodel, der giver dem redskaber til at agere i en praksis og med arbejdsopgaver, der hele tiden forandrer sig.

- Og så får de et indblik i, hvad den teknologiske udvikling indenfor sundhedsvæsenet konkret har af betydning for deres profession. Herunder hvad det betyder for deres faglighed og hvilke teknologier, der får betydning for ergoterapeuten, sygeplejerske og så videre, siger Thomas Ahler.

Sundhedsprofessionelle skal være stærke på teknologiforståelse

UCL’s ergoterapeutuddannelse bliver den første uddannelse til at gennemføre grundforløbet i teknologiforståelse. Og det er vigtige kompetencer at få for fremtidens ergoterapeuter.

- I ergoterapien er der meget fokus på den borgernære teknologi, siger Kirsten Sørensen, uddannelsesleder på ergoterapeutuddannelsen hos UCL.

- Indenfor psykiatrien er det nu helt almindeligt med telekommunikation. Borgeren kan på den måde være mere kontinuerligt i kontakt med ergoterapeuten, når de har et behov for det, siger hun.

- Der er også eksempler på, at borgere med en hjerneskade kan få en app, der kan strukturere deres hverdag. Appen giver dem remindere om, hvornår de skal tage medicin, spise eller komme fra deres hjem til et dagcenter. Det kan medvirke til, at borgeren kan klare sig selv i længere tid, siger uddannelseslederen.

- Det er vigtigt, at vores studerende kan vurdere, hvilke teknologier der kan give borgeren en bedre hverdag, og om borgeren har forudsætninger for at bruge dem, eller om teknologierne bare giver mere frustration hos borgeren, siger hun.

- Derfor er det også vigtigt for os at have grundforløbet i teknologiforståelse tidligt på uddannelsen. Det giver de studerende en grundforståelse for det etiske, tekniske og fagprofessionelle, som de kan bruge i de forløb, der kommer senere på uddannelsen, siger Kirsten Sørensen.