Susanne Holm har fået godkendt ph.d. om patientcentreret radiografi

Et nyt ph.d.-projekt fra UCL-forsker sætter fokus på den rolle teknologierne spiller for patienter og professionelles oplevelse, når radiografer laver billeddiagnostiske undersøgelser.

Dato: 23.11.2021 - Forfatter: Carsten Pico

Susanne Holm fra UCL’s radiografuddannelse har netop forsvaret sin ph.d. med titlen ”Patientcentreret radiografi - mellem menneske og teknologi”.

Fokus i ph.d’en er på patienter i udredningsfasen af et kræftpakkeforløb.

- At blive henvist til et kræftpakkeforløb kan anerkendes som et livskriseritual. Det markerer et punkt, hvor en person kan gå fra at være en potentielt rask person til at være en patient med en dødelig sygdom, siger Susanne Holm.

- Billeddiagnostisk praksis har tendens til, at være dybt optaget af teknologi. Og undersøgelsesforløbene kan karakteriseres som hit and run-processer med flygtige menneskelige møder, der kan føre til lave niveauer af patientoplevet omsorg og oplevelsen af menneskeligt distancerede fagfolk, siger hun med henvisning til andre forskningsundersøgelser.

- Formålet med min ph.d. er at bringe ny indsigt og forståelse for patienter og professionelles oplevelser. Det skal bidrage til at forbedre den patientcentrerede omsorg, siger Susanne Holm.

Teknologier skaber håb og tillid hos patienterne

18 patienter og 13 fagfolk er blevet interviewet i forbindelse med Susanne Holms ph.d. Derudover observerede hun 15 CT-undersøgelsesforløb på to danske sygehuse.

- Jeg har undersøgt relationerne mellem mennesker og teknologi, og den rolle teknologierne spiller i at forme patienter og professionelles oplevelser af de specifikke undersøgelsessituationer, siger Susanne Holm.

Den rolle teknologierne spiller har betydning for, hvordan omsorg kan forstås, udføres og erfares i den konkrete praksis.

- De billeddiagnostiske teknologier viste sig at have eksistentielle implikationer for patienterne ved at skabe håb og tillid, siger Susanne Holm.

- Håb var relateret til liv og død, og viste sig i forbindelse med to tidsmæssige perspektiver: Et fremtidigt håb om at overleve kræft og et nutidigt håb om at være fri for kræft.

- Håbet relaterede til at undgå desperation og hvilede på tilliden til teknologien. Således kan begreberne ses som værende indbyrdes forbundne.

Patienterne er i et limbo mellem sundhed og sygdom

Susanne Holm fremhæver, at det derfor er vigtigt, at radiografer og fagfolk er opmærksomme på den betydning, teknologi har i forhold til, hvilken omsorg patienten kan have brug for, når patienten bliver undersøgt.

- Deltagelse i de billeddiagnostiske undersøgelser kan anerkendes som et livskriseritual, hvor patienten er i et limbo. En tilstand mellem sundhed og sygdom, siger Susanne Holm.

- Det er væsentligt, at de professionelle kan genkende den usynlige overgang mellem sundhed og sygdom, som patienten oplever. Er man opmærksom på de eksistentielle implikationer, som de billeddiagnostiske undersøgelsessituationer kan have, kan mit studie bidrage til at hjælpe fagfolk med at udføre relevant patientcentreret pleje, siger hun.

Du kan læse Susanne Holms ph.d-afhandling ”Patientcentreret radiografi – mellem mennesket og teknologi” via nedenstående link.

Patientcentreret radiografi – mellem mennesket og teknologi