UCL bliver en del af Odense Klimapartnerskab

Medlemskabet betyder, at UCL markerer sig som en væsentlig aktør og bidragsyder til den grønne omstilling.

Dato: 07.03.2024 - Forfatter: Peter Lagoni Garbøl

UCL har i flere år arbejdet både målrettet og strategisk med grøn omstilling på mange niveauer. Nu har UCL også valgt at forpligte sig formelt til at reducere sit CO2-aftryk ved at blive en del af Odense Klimapartnerskab.

UCL har valgt at blive en såkaldt ’grundlægger’ i Odense Klimapartnerskab, hvilket er det mest ambitiøse og forpligtende medlemskab i partnerskabet. På nuværende tidspunkt består grundlæggerne af 12 store virksomheder og organisationer.

Rektor Jens Mejer Pedersen er glad for medlemskabet, som ifølge ham bygger videre på UCL’s arbejde med at styrke bæredygtighed og grøn omstilling.

- Både i vores undervisning og forskning, men også som en del af vores egen drift med flere end 1000 medarbejdere og 10.000 studerende, arbejder vi på UCL med bæredygtighed og grøn omstilling. Derfor er det ganske naturligt, at vi nu bliver en del af et stærkt partnerskab, hvor vi kan bidrage med vores viden – og hvor vi kan lade os inspirere af andres løsninger, lyder det fra Jens Mejer Pedersen.

På UCL er grøn omstilling og bæredygtighed indlejret som et strategisk pejlemærke, som alle medarbejdere kan læne sig op ad i deres daglige arbejde. UCL har endvidere etableret et bæredygtighedsråd på tværs af såvel uddannelses- og fællesområder, som bidrager med inspiration og faglighed ind i de mange indsatser.

- Vi er en uddannelsesinstitution, der uddanner professionel arbejdskraft til fremtiden – og fremtiden handler blandt andet om grøn omstilling. Her ønsker vi at gøre en positiv forskel på alle niveauer, og der vil vores medlemskab i Odense Klimapartnerskab være et godt bidrag, afslutter han.

UCL blev på ordinært møde den 20. februar formelt optaget som grundlæggermedlem i Odense Klimapartnerskab.

 

FAKTA

Odense Klimapartnerskab har til formål at samle byen om det fælles mål at opnå klimaneutralitet senest i 2030.

Odense Klimapartnerskab består pr. 22. februar 2024 af 14 medlemmer, som inddeles i kategorier efter virksomhedernes størrelse og ønskede engagement og indflydelse. Uanset medlemstype forpligter man sig på at reducere sit CO2-aftryk.

Odense Klimapartnerskab arrangerer netværk og tilbyder en klimaambassadøruddannelse, og har blandt andet været partner i det store bæredygtighedsevent REBOOT, som blev afholdt i Odense Congress Center den 29. og 30. november 2023.

Derudover er der indgået aftale med Fyens Stiftstidende om gratis klimajournalistik til alle, så partnerskabet støtter udbredelsen af viden om klima og grøn omstilling.

Du kan læse mere om partnerskabet på https://www.odenseklimapartnerskab.dk/.