UCL har modtaget 1988 ansøgninger som førsteprioritet

Fredag den 15. marts kl. 12 var fristen for ansøgninger i kvote 2.

Dato: 15.03.2024 - Forfatter: Kasper Duus

Da klokken passerede middag fredag den 15. marts kunne UCL konstatere, at der var 1988 ansøgere, som havde valgt en uddannelse på UCL som deres førsteprioritet. Det er fremgang på 4 % i forhold til sidste års ansøgninger i kvote 2. I alt har UCL modtaget 4485 ansøgninger.

Den overordnede fremgang dækker imidlertid over forskelle mellem uddannelsesområderne. Det er erhvervsakademiuddannelserne, som står for den største fremgang, da de har modtaget 14 % flere førsteprioriteter i forhold til sidste år. Sundhedsuddannelserne har også en samlet fremgang og har fået 9 % flere førsteprioritetsansøgninger. Derimod er uddannelserne inden for pædagogik og samfund gået tilbage med 10 %.

Velfærdsuddannelserne får færre ansøgere

Sygeplejerskeuddannelsen ser ud til at have stoppet de sidste års fald og får 13 % flere førsteprioritetsansøgninger i forhold til sidste år. Lærer-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen går henholdsvis 16 %, 8 % og 7 % tilbage. På trods af fremgangen til sygeplejerskeuddannelsen i år, så er billedet, at de fire uddannelser samlet har set en halvering af førsteprioritetsansøgninger i kvote 2 over de seneste 5 år.

Det er ikke en holdbar situation mener Jens Mejer Pedersen.

- Det er bekymrende, at vi fortsat ser lav søgning til de store samfundsbærende uddannelser som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver. Det er et samfundsproblem, for vi kommer til at mangle 35.000 uddannede inden for disse professioner allerede i 2030. Hvis vi skal vende udviklingen, kalder det på politisk handling og en ambitiøs reform med investeringer i uddannelsernes attraktivitet, siger Jens Mejer Pedersen, rektor på UCL. 

Uddannelser målrettet det private erhvervsliv har fremgang

Uddannelser, som henvender sig til det private erhvervsliv, går samlet set 14 % frem. Det er blandt andet datamatikeruddannelsen og uddannelserne inden for finans, som står for fremgangen. Kvote 2 ansøgningerne til erhvervsakademiuddannelserne var også i vækst sidste år.

- Jeg glæder mig over, at vi igen ser en fremgang på uddannelserne målrettet det private erhvervsliv. Vi kan se, at for eksempel datamatiker er en meget søgt uddannelse. Særligt onlineuddannelsen til datamatiker – som vi lancerede sidste år – er særdeles populær, her er ansøgningstallet næsten fordoblet. Vi ser også, at uddannelserne inden for finans har rigtig god søgning, og så er sundhedsadministrativ koordinator – den tidligere lægesekretær – kommet rigtig godt i gang i både Odense og Vejle, siger Jens Mejer Pedersen, rektor på UCL.

Den nye uddannelse i filmproduktionsledelse i Svendborg har fået 43 førsteprioritetsansøgninger, og ser dermed ud til at få en god start til sommer.

Det er fortsat muligt at søge UCL’s uddannelser i kvote 1, som har ansøgningsfrist den 5. juli. Alle ansøgere får svar på, om de er optaget, den 26. juli.

De 10 mest søgte uddannelser på UCL i kvote 2*

  • Sygeplejerske: 259
  • Pædagog: 256
  • Socialrådgiver: 193
  • Lærer: 169
  • Datamatiker: 147
  • Fysioterapeut: 109
  • Radiograf: 102
  • Finansøkonom: 92
  • Bioanalytiker: 70
  • Sundhedsadministrativ koordinator: 64

*Tallene er førsteprioritetsansøgninger den 15. marts 2024