UCL har valgt entreprenør til nyt Svendborg-byggeri

Det bliver MT Højgaard A/S, der sammen med Niras A/S og Skala Architecture A/S skal opføre UCL’s nye campus i Svendborg.

Dato: 23.05.2024 - Forfatter: Peter Lagoni Garbøl

Campusbyggeriet i Svendborg har netop nået en ny milepæl. Som led i byggeprocessen frem mod en færdig campus på Sydfyn har UCL i samarbejde med byggerådgiveren COWI netop valgt den totalentreprenør, der skal forestå byggeriet de kommende år.

Valget er faldet på MT Højgaard A/S, som i deres bud samarbejder med Niras A/S, som er en rådgivende ingeniørvirksomhed, og arkitektfirmaet Skala Architecture A/S. MT Højgaard A/S har blandt andet været totalentreprenør på det 12.500 kvadratmeter store SIMAC, der er nabo til UCL’s kommende campus på Svendborg Havn.

Rektor glæder sig til realisering af projekt

Det endelige valg af entreprenør til byggeriet betyder også et stort skridt på vejen mod den nye og attraktive campus, som skal danne rammen om vigtige uddannelser og udvikling på Svendborg Havn.

Rektor Jens Mejer Pedersen er tilfreds med valget af entreprenør, og han ser frem til realiseringen af det store projekt, som har været undervejs i nogle år.

- Vi er glade for at have valgt en erfaren totalentreprenør, som vi ser frem til at samarbejde med. Vi har evalueret på de indkomne tilbud, og vi har valgt MT Højgaard A/S på baggrund af en samlet vurdering i forhold til vores kriterier. For UCL er dette en vigtig milepæl på vej mod en ny, spændende campus, som forhåbentlig vil tiltrække en masse studerende, lyder det fra Jens Mejer Pedersen.

Bæredygtighed og kvalitet vægtet højt

Som led i UCL’s bestræbelser på hele tiden at gøre en positiv forskel for at sikre en bæredygtig fremtid, har tilbudsgiverne skullet forholde sig til bæredygtighed i både byggeprocessen og den færdige bygning som et særskilt kriterie med egen vægtning på 20%.

UCL har blandt andet lagt vægt på, at materialer og konstruktioner opfylder mere end Bygningsreglementets mindstekrav.

Derudover er det også værd at bemærke, at kriteriet ’kvalitet og teknik’ har fået en relativt høj vægtning på 30%. Dermed vægter bæredygtighed, kvalitet og teknik samlet set 50% i den endelige vurdering.

Du kan læse mere om campusbyggeriet og se billeder på ucl.dk/campus-svendborg-havn.

FAKTA

  • I alt fire tilbudsgivere er blevet prækvalificeret – det vil sige, at de har haft mulighed for at byde på opgaven på baggrund af det udbudsmateriale, som UCL har udarbejdet i samråd med byggerådgiveren.
  • Den endelige tildeling af opgaven er sket i overensstemmelse med fire kriterier, som er vægtet forskelligt. De fire kriterier er pris (vægtet med 30%), kvalitet og teknik (vægtet med 30%), samarbejde, bemanding og gennemførsel (vægtet med 20%) samt bæredygtighed (vægtet med 20%).
  • Efter planen skal ny campus på Svendborg Havn stå færdigt sommeren 2026.
  • Første spadestik forventes i slutningen af 2024.
  • Campus Svendborg Havn skal rumme sygeplejerskeuddannelsen, pædagoguddannelsen, film- og produktionsledelsesuddannelsen og læreruddannelsen.