UCL-studerende i spidsen for landets sygeplejerskestuderende

Julie Berg Jakobsen fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense er blevet valgt til formand for Sygeplejerskestuderendes Landssammenslutning, der repræsenterer mere 8000 sygeplejerskestuderende i Danmark.

Dato: 22.09.2020 - Forfatter: Carsten Pico

Efter at have være politisk aktiv i Sygeplejerskestuderendes Landssammenslutning (SLS) i 3 år er 24-årige Julie Bjerg Jakobsen fra UCL blevet valgt til formand for foreningen, der repræsenterer sygeplejerskestuderende fra alle landets sygeplejerskeuddannelser.

Julie, der er i gang med sidste del af sit studie på Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, ser frem til at kæmpe for bedre vilkår for de danske sygeplejerskestuderende.

Jeg er så klar til at bruge endnu mere energi og tid for fremtidens sygeplejersker, siger Julie Berg Jakobsen til SLS's hjemmeside.

Jeg vil arbejde for, at vi sygeplejestuderende stiller krav til vores undervisere og hinanden. Jeg vil kæmpe for uundværlig undervisning til fremtidens sygeplejersker – både på professionshøjskolerne og i praktikken, siger hun.

Dansk Sygeplejeråd ser frem til samarbejdet med Julie

Kredsformanden for Dansk Sygeplejeråd i Region Syddanmark, John Christiansen, ser frem til samarbejdet.

Julie har været aktiv lokalt ved uddannelsen i Odense og har det seneste år også haft rollen på tværs mellem skolerne i kredsen. Vi arbejder tæt sammen med SLS i regionen, og jeg ser frem til, at det fortsætter med det nye hold fra SLS på landsplan, hvor Julie nu står i spidsen, siger John Christiansen.