UCL’s bestyrelse sætter optagelse på to uddannelser i bero

Fra 2024 optages der ikke studerende på laborant- og procesteknologuddannelserne i Odense.

Dato: 13.10.2023 - Forfatter: Kasper Duus

Torsdag aften var Boulevarden i Vejle ramme for et ordinært møde i UCL’s bestyrelse. Her var et af punkterne på dagsordenen opfølgning på bestyrelsens beslutning fra 27. juni om lukning af laborant- og procesteknologuddannelserne i Odense.

Bestyrelsen besluttede på mødet torsdag aften at sætte optagelsen af studerende på laborant- og procesteknologuddannelserne i Odense i bero.

Helt konkret betyder bestyrelsens nye beslutning følgende:

  1. Der optages ikke studerende i 2024 og 2025 på laborant- og procesteknologuddannelserne.
  2. UCL bibeholder dog udbudsretten til uddannelserne, så man på et senere tidspunkt vil kunne optage nye studerende, uden at UCL skal igennem en ny godkendelsesproces, såfremt det økonomiske grundlag for uddannelsen ændres.

De berørte medarbejdere på de pågældende uddannelser har allerede fået direkte besked.

Grundig afklaring bag beslutningen

Som en del af bestyrelsens oprindelige beslutning den 27. juni blev UCL’s direktion bedt om at afklare mulighederne for forøgelse af taxametertilskud, supplerende ekstern finansiering samt situationen og vilkårene hos de øvrige udbydere af laborantuddannelsen.

Direktionen har siden gennemført drøftelser med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, de virksomheder, der gjorde indsigelser mod lukning af laborantuddannelsen samt de øvrige udbydere af laborantuddannelsen.

Direktionens opfølgningsaktiviteter har ikke ført til, at der på nuværende tidspunkt er reelle muligheder for at forbedre laborantuddannelsens driftsøkonomi.