Uddannelsesudvalg

UCL har nedsat uddannelsesudvalg, hvis opgave det er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen.

UCL har nedsat uddannelsesudvalg, hvis opgave det er at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af uddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalgene sammensættes således, at de afspejler det arbejdsmarked, der skal aftage de studerende, og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

De enkelte udvalg inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.

Udvalgene er udpeget for perioden 4. maj 2022 til 31. april 2026

Uddannelsesudvalg fordelt på fagområder