Tværgående refleksionsfællesskaber

Fokus på et tættere samarbejde mellem den studerende, teori og praksis.